KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Detailhandel Bydelscenter

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
MĂĄl og midler
Detailhandelsstruktur
Ishøj Bycenter
Bydelscenter
Lokalcentre og enkeltstĂĄende butikker
Detailhandlen i et regionalt perspektiv
Retningslinjer
Rammer
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Bydelscenter

Byrådet har et ønske om at åbne mulighed for et bydelscenter i det sydøstlige hjørne af det lille erhvervsområde. På kortbilaget kan man se den forventede afgrænsning af bydelscenteret. Det er byrådets ønske, at bydelscentret skal være et led i en omdannelse, så erhvervsområdet bliver mere attraktivt for for-brugerne, og så boligområderne, der omgiver erhvervsområdet, får en bedre lokal betjening. I det lille erhvervsområde ligger der i dag i den nordlige ende en dagligvarebutik. Butikken er på 1.500 m², og kan derfor ikke udvides yderligere.

Ved en udvikling af området til bydelscenter skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, en miljøvurdering og en lokalplan ifølge gældende lovgivning. Det vil i denne sammenhæng undersøges, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udlægge en del af området til boliger.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk