KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Detailhandel Detailhandelsstruktur

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
MĂĄl og midler
Detailhandelsstruktur
Ishøj Bycenter
Bydelscenter
Lokalcentre og enkeltstĂĄende butikker
Detailhandlen i et regionalt perspektiv
Retningslinjer
Rammer
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Detailhandelsstruktur

Primo 2009 er der i Ishøj registreret 63 detailhandelsbutikker, hvoraf godt 57% er udvalgsvarebutikker. Butikkerne har et samlet bruttoareal på 60.600 m² og havde i 2008 en omsætning på knap 1,8 milliarder kr. inklusiv moms. Godt halvdelen af kommunens butikker findes i Ishøj Bycenter. I Ishøj Bycenter er 32 butikker registreret, hvoraf de 24 er udvalgsvarebutikker. Dette svarer til knapt 70% af kommunens udvalgsvarebutikker.

I det lille erhvervsområde findes én dagligvarebutik samt tre bilforhandlere og i det store erhvervsområde findes 11 større butikker med udvalgsvarer. I Ishøj i øvrigt findes primært dagligvarebutikker, der har til formål at forsyne lokalområderne. Der er planer om at etablere én dagligvarebutik ved Industribuen i det store erhvervsområde og én ved Ishøj Strandvej.

Dagligvareforbruget ventes at stige med omkring 4% i perioden 2008 til 2022. Udvalgsvareforbruget ventes at stige ca. 18% i samme periode.

Det store erhvervsområde er det eneste sted i kommunen, hvor der må udlægges nye arealer til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Kommunen fastlægger i det enkelte tilfælde den maksimale butiksstørrelse for denne type butikker.

Nedenfor ses en oversigt over kommunens detailhandel. For hvert område er bestemt klassificering, herudover er der oplyst det nuværende bruttoetageareal samt angivet det maksimale bruttoetageareal der kan etableres for områderne.

Navn Klassificering Bruttoetageareal pr. 1.5.2009 Maksimalt bruttoetageareal til detailhandel
Ishøj Bycenter Bymidte 26.500 m² 40.000 m²
Ishøj Centrum Lokalcenter  1.648 m² 3.000 m²
Vejleåparken Lokalcenter  1.320 m² 3.000 m²
Vildtbanegård Lokalcenter  1.027 m² 3.000 m²
Gadekæret Enkeltstående butik  153 m² 1.000 m²
Lidl i det lille erhvervsområde Enkeltstående butik 1.500 m² 1.500 m²
Fremtidig butik ved Ishøj Strandvej Enkeltstående butik  0 m² 1.000 m²
Fremtidig butik ved Industribuen Enkeltstående butik 0 m²  1.000 m²
 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgrundlag

Planlovens § 11 b, stk. 1 nr. 6.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk