KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Detailhandel Lokalcentre og enkeltstående butikker

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Mål og midler
Detailhandelsstruktur
Ishøj Bycenter
Bydelscenter
Lokalcentre og enkeltstående butikker
Detailhandlen i et regionalt perspektiv
Retningslinjer
Rammer
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Lokalcentre og enkeltstående butikker

Udenfor bymidten - Ishøj Bycenter - er der i Ishøj By placeret tre lokalcentre, hvor der primært er dagligvarebutikker. Disse ligger i Ishøj Centrum, Vildtbanegård og Vejleåparken. Der er enkeltstående butikker i Gadekæret og i det lille erhvervsområde.

Det vurderes, at oplandet til dagligvarebutikkerne i lokalcentrene og til de enkeltstående butikker i øvrigt, i høj grad udgøres af husstandene i butikkernes nærområder. Både lokalcentrene og de enkeltstående butikker er alle tilgængelige for både bil- og cykeltrafik samt for gående. Der er desuden planer om at etablere en dagligvarebutik ved Industribuen i det store erhvervsområde og én ved Ishøj Strandvej.

Det er vigtigt at bevare en detailhandelsstruktur i kommunen, der muliggør en forsyning af de enkelte lokalområder, og byrådet vil derfor så vidt muligt arbejde på, at lokalcentrene og de enkeltstående butikker fortsat vil være attraktive for forbrugerne. Dette kunne være gennem en forbedring af adgangsforholdene for både bilister, cyklister og gående, samt ved en forbedring af parkeringsforholdene for både bilister og cyklister. Det skal undersøges, hvorledes man på anden vis kan øge lokalcentrene og de enkeltstående butikkers attraktivitet.

Lokalcentrene er placeret med en vis afstand over hele byområdet, hvilket bevirker, at der i hele byområdet er adgang til et lokalcenter inden for kort afstand. Byområdets sydvestlige del er dog dårligst betjent, da der syd for Ishøj Stationsvej og vest for Ishøj Boulevard kun findes én dagligvarebutik - nemlig købmanden i Gadekæret.

Gadekæret ændrer med nærværende kommuneplan status fra at være et lokalcenter til at være en enkeltstående butik. Rammen for butikken i Gadekæret ændres ikke. Ændringen til en enkeltstående butik er foretaget ud fra en vurdering af butikkens betjeningen af lokalområdet samt af parkerings- og infrastrukturelle forhold. Placeringen giver ikke mange muligheder for yderligere butikker, samtidig med at det vil være problematisk at udvide betjeningsvejene og parkeringsforholdene. Hvis der på sigt er et ønske om og en efterspørgsel på yderligere detailhandel i området syd for Ishøj Stationsvej og vest for Ishøj Boulevard ud over butikken i Gadekæret, vil byrådet støtte op om, at der i området udlægges areal til et lokalcenter for en dagligvarebutik.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk