KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Detailhandel Mål og midler

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Mål og midler
Detailhandelsstruktur
Ishøj Bycenter
Bydelscenter
Lokalcentre og enkeltstående butikker
Detailhandlen i et regionalt perspektiv
Retningslinjer
Rammer
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Mål og midler

Mål for detailhandlen

  • At kommunens borgere fortsat lægger den største del af deres indkøb både indenfor dagligvarer og udvalgsvarer i kommunen
  • Fastholde et attraktivt udbud af detailhandel i kommunen
  • Styrke den eksisterende detailhandelsstruktur i kommunen

Midler til at nå målene

  • Styrke Ishøj Bycenter som et attraktivt indkøbssted for både dagligvare og udvalgsvarer
  • Opretholde den decentrale forsyning af lokalområderne
  • Øge lokalcentre og de enkeltstående butikkers attraktivitet gennem en forbedring af adgangs- samt parkeringsforhold
  • Udlægge et nyt bydelscenter i det lille erhvervsområde
  • Placere butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper så koncentreret som muligt i det store erhvervsområde
  • Undersøge hvorledes kommunen kan medvirke til at øge attraktiviteten af detailhandlen i bymidten, lokalcentrene samt erhvervsområderne
 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk