KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Erhverv

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Erhverv
Mål og midler
Erhvervsudvikling
Det lille erhvervsområde
Det store erhvervsområde
Erhvervssamarbejde - Vestegnen
Erhvervstrafik
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Rammer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Erhverv

Erhvervsområderne og vilkårene for virksomhederne skal hele tiden følge med udviklingen, og være grundlaget for at tiltrække attraktive virksomheder til kommunen. At tiltrække nye velfungerende virksomheder og kvalificeret arbejdskraft kræver en øget markedsføring af kommunens fortrin. Derfor er der igangsat en udarbejdelse af en branding- og imagestrategi for Ishøj Kommune. For at gøre kommunen endnu mere attraktiv for såvel virksomheder og borgere ønsker byrådet at styrke og udbygge samarbejdet med erhvervslivet, detailhandlen, uddannelsesinstitutionerne og kulturlivet. Endvidere ønsker byrådet at fremme iværksætterkulturen i kommunen i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

I Ishøj Kommune er der to erhvervsområder. Det store erhvervsområde, der ligger mellem Køge Bugt Motorvejen og Vejleåvej og det lille erhvervsområde, som ligger mellem Ishøj Strandvej og s-banen. Derudover findes der en del detailhandel i Ishøj Bycenter samt enkelte lokalbutikker i lokalområderne. Udover dette er der et mål om at styrke Ishøj Havn med flere erhvervsfunktioner med maritim karakter. Erhvervsområdernes beliggenhed tæt på motorvejsystemet og jernbanen kombineret med nærheden til København City og Københavns Lufthavn i Kastrup er uanset forskellighederne ved områderne en af de fælles styrkepositioner.

I begge erhvervsområder er der dannet en Virksomhedsforening og Ishøj Kommune har i 2006 udarbejdet en erhvervspolitik i samarbejde med virksomhedsforeningerne og uddannelsesinstitutionerne i Ishøj. Erhvervspolitikken viser, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde for at tiltrække nye velfungerende virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Kommunen har endvidere i fællesskab med erhvervslivet udarbejdet en plan for forskønnelse af erhvervsområderne i forhold til beplantning og skiltning.

Det er byrådets målsætning at få blødt op for de stramme planbestemmelser fra overordnede myndigheder. Som for eksempel den planbestemmelse der gør sig gældende for det store erhvervsområde, og som fastlægger, at det er begrænset hvor meget administrations- og serviceerhverv der må placeres her, da området ikke er stationsnært. Byrådet er af den opfattelse, at fingerbyens håndflade og de indre byfingre bør betragtes som ét stationsnært område på grund af den gode kollektive trafikbetjening. Byrådet vil arbejde for at inddrage det store erhvervsområde i den stationsnære afgrænsning.

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Ishøj Kommunes erhvervspolitik

Plan for forskønnelse af erhvervsområderne

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk