KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Erhverv Det lille erhvervsområde

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Erhverv
Mål og midler
Erhvervsudvikling
Det lille erhvervsområde
Det store erhvervsområde
Erhvervssamarbejde - Vestegnen
Erhvervstrafik
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Rammer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Det lille erhvervsområde

Det lille erhvervsområde ved Industrivangen og Industriskellet er udlagt til mindre industri- og håndværksvirksomhed samt kontor- og service erhverv. 

I de senere år er der kommet gang i fornyelsen af området ud mod Ishøj Strandvej med etablering af en dagligvarebutik og udvidelse af bilforhandlerbutikker. Området ligger i det stationsnære område hvilket giver mulighed for placering af kontor- og serviceerhverv op til 1.500 etagemeter. Det er endvidere muligt at planlægge for kontor- og serviceerhverv over 1.500 etagemeter for at understøtte den eksisterende anvendelse og sikre en positiv udvikling. Dette er muligt hvis der højest udlægges en parkeringsplads per 50 etagemeter kontorbyggeri. Læs mere om kontor- og serviceerhverv i afsnittet i Det stationsnære område.

Der er ønske fra de erhvervsdrivende om at kunne få lov til at etablere en tilkørsel fra Ishøj Strandvej. Byrådet er positivt indstillet over for at lukke op for trafik til erhvervsvirksomhederne med en tilkørsel fra Ishøj Strandvej. Forudsætningen herfor er, at vejen ombygges, eventuelt i lighed med udformningen i nabokommunerne hvor man har ombygget til lavere hastighed, til ét spor i hver retning i stedet for to og hvor der er etableret og forbedret tilkørselsforhold til den enkelte ejendom.

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk