KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Erhverv Erhvervssamarbejde - Vestegnen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Erhverv
Mål og midler
Erhvervsudvikling
Det lille erhvervsområde
Det store erhvervsområde
Erhvervssamarbejde - Vestegnen
Erhvervstrafik
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Rammer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Erhvervssamarbejde - Vestegnen

Ishøj Kommune er en del af Vestegnssamarbejdet og samarbejder her med seks andre kommuner om blandt andet at styrke erhvervsliv, arbejdsmarked og uddannelser på Vestegnen. Byrådet vil ved udviklingen af erhvervslivet og erhvervsområderne i Ishøj sammen med kommunerne i Vestegnssamarbejdet arbejde ud fra en fælles strategi og handlingsplan. Udlæg af nye erhvervsområder og omdannelse af eksisterende skal ske på baggrund af en overordnet arbejdsdeling for Vestegnen. Erhvervsområderne skal videreudvikles individuelt ud fra det enkelte områdes forudsætninger, og omdannelse og udvikling skal udføres i tæt samarbejde med grundejere og virksomheder. Nye samarbejdsformer skal afprøves, og grundejere og virksomheder skal inddrages tidligt i processen.

Vestegnskommunerne vil arbejde for at sikre en øget beskæftigelse af de unge og gruppen af ledige gennem uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Gennem etablering af Vestegnens Netværk for Unge og Uddannelse vil vestegnskommunerne arbejde for, at væsentligt flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Netværket vil arbejde hen imod regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. Derudover skal der blandt vestegnskommunerne etableres et netværk for øget beskæftigelse. Netværket skal konkret arbejde for at øge beskæftigelsesgraden for ledige med ikke-vestlig baggrund og nedbringe andelen af langtidssygemeldte.

Det er visionen, at langsigtet planlægning med klare visioner bliver Vestegnens varemærke. Vestegnens erhvervsområder skal være attraktive, velbeliggende, let tilgængelige og konkurrencedygtige. Som et led i dette skal en række ældre erhvervsområder omdannes til attraktive og levende bolig- og erhvervsområder. Dette er dog ikke aktuelt i Ishøj Kommune. Visionen er ligeledes, at egnens beliggenhed, rummelighed og den gode infrastruktur bliver udnyttet til at fastholde og videreudvikle styrkepositionerne inden for industri, bygge og anlæg, handel samt transport. Den gode kollektive infrastruktur skal udnyttes til at videreudvikle egnens styrkepositioner inden for erhverv med mange arbejdspladser eller besøgende i byerne, og der skal udvikles nye styrkepositioner, blandt andet inden for oplevelsesøkonomi og miljøvirksomheder.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Vestegnssamarbejdets hjemmeside


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk