KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Erhverv Erhvervsudvikling

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Erhverv
Mål og midler
Erhvervsudvikling
Det lille erhvervsområde
Det store erhvervsområde
Erhvervssamarbejde - Vestegnen
Erhvervstrafik
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Rammer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Erhvervsudvikling

Virksomhedsforeningen i det lille erhvervsområde og kommunen overvejer at igangsætte en undersøgelse, der skal analysere betingelserne for områdets fremtid. Området ligger strategisk godt placeret i forhold til kollektiv trafikbetjening på grund af stationsnærheden og med god tilgængelighed med bil fra Ishøj Strandvej. Byrådet vil satse på en omlægning fra de traditionelle erhverv, der præger området, og i stedet få tiltrukket de mere service-, salgs- og administrationsprægede virksomheder. Man kunne også forestille sig, at der i dette område, kunne gøres en ekstra indsats for at styrke iværksættere og de kreative erhverv i kommunen. Kommunen vil arbejde for en placering af de mere traditionelle erhverv i det store erhvervsområde.

Byrådet vil støtte op om initiativ til at igangsætte en lignende undersøgelse af det store erhvervsområde, således at den generelle erhvervsudvikling i kommunen kan ske i et helhedsorienteret perspektiv. Udviklingen i de to erhvervsområder skal ske, således at områderne understøtter i stedet for at udkonkurrere hinanden.

Tracéet for nybygningsløsningen for København-Ringstedbanen løber langs det store erhvervsområde lidt vest for Vejleåvej. Hvis banen bliver realiseret, vil der mellem Vejleåvej og banetracéet blive et smalt område, der hidtil har været anvendt til landbrug, afskåret fra det øvrige åbne land. Hvis banen bliver en realitet, vil byrådet arbejde for, at dette smalle område inddrages til erhvervsformål i god sammenhæng med det store erhvervsområde.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk