KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Erhverv Mål og midler

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Erhverv
Mål og midler
Erhvervsudvikling
Det lille erhvervsområde
Det store erhvervsområde
Erhvervssamarbejde - Vestegnen
Erhvervstrafik
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Rammer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Mål og midler

Mål for erhvervsområdet

 • En fortsat udvikling af erhvervsområderne
 • At tiltrække nye velfungerende virksomheder
 • At tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen
 • At etablere velfungerende netværk mellem kommunen, erhvervslivet, detailhandlen, uddannelsesinstitutionerne og kulturelle foreninger og initiativer
 • Sikre øget beskæftigelse for de unge i kommunen

Midler til at nå målene

 • Understøttelse af den igangværende forskønnelse af erhvervsområderne i forhold til skiltning og beplantning
 • Sikre at trafikafviklingen i erhvervsområderne kan forløbe tilfredsstillende for områdernes brugere
 • Samarbejde med virksomhedsforeningerne om løsninger på tilkørsels- og parkeringsforhold
 • Være nye virksomheder behjælpelig med at etablere sig i erhvervsområderne
 • Støtte og rådgive eksisterende virksomheder i forbindelse med udvidelse eller ombygninger
 • Deltage i udarbejdelse af analyse om det lille erhvervsområdes fremtidige anvendelse set i forhold til de særlige muligheder der er som følge af beliggenheden tæt på stationen. Hvis der tages initiativ deltage i udarbejdelse af analyse om det store erhvervsområdes udviklingsmuligheder
 • Byrådet vil i samarbejde med virksomhederne se på trafikbetjening af Industriområdet og behovet for ombygning af Ishøj Strandvej
 • Fremme iværksætterkulturen i kommunen
 • Øget markedsføring herunder udarbejdelse af en branding- og imagestrategi for kommunen
 • Uddanne og opkvalificere arbejdskraften i kommunen
 • Arbejde for at inddrage det store erhvervsområde i den stationsnære afgrænsning
 • Arbejde for at inddrage det smalle område mellem Vejleåvej og banetracéet til erhvervsformål hvis nybygningsløsningen for København-Ringstedbanen bliver en realitet
 • Styrke Ishøj Havn med flere erhvervsfunktioner med maritim karakter
 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk