KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Erhverv Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Detailhandel
Erhverv
Mål og midler
Erhvervsudvikling
Det lille erhvervsområde
Det store erhvervsområde
Erhvervssamarbejde - Vestegnen
Erhvervstrafik
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Rammer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Ved nogle typer af virksomheder stilles der særlige krav til deres beliggenhed, da der er en potentiel risiko for, at virksomheden belaster omgivelserne med fx støj eller luftforurening, at virksomheden medfører øget risiko for forurening af grundvand, vandløb, søer og havet eller har en risikobetonet produktion.

I Ishøj Kommune er varmeværket den eneste virksomhed med særlige beliggenhedskrav. Der er i Fingerplan 2007 ikke udlagt nye områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009

Vejledning om Kommuneplanlægning

 

Lovgivning

Planlovens § 11a, stk. 6

Fingerplan 2007, § 11, nr. 5 & § 11 stk. 6

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk