KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Ishøj By Mål og midler

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
Mål og midler
Bystruktur
Det stationsnære område
Strategisk byudvikling
Pladser og forbindelser
Byens tilbud
Boligudvikling
Områdefornyelse
Retningslinjer
Rammer
Detailhandel
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Mål og midler

Mål for byområdet

 • Flere boliger
 • Tidssvarende boliger
 • Forskønnelse af pladser og torve
 • Forbedret trafikal tilgængelighed
 • Fastholde et godt udbud af daglig- og udvalgsvarer
 • Udbygge udbud af service og administration
 • Fastholde og udbygge uddannelsestilbud


Midler til at nå målene

 • Fortætning af det stationsnære byområde, i overensstemmelse med Fingerplan 2007
 • Ejerforeningerne og afdelingsbestyrelser i etageboligområderne støttes i at gennemføre renovering og modernisering
 • Etablering af en række tilbud inden for uddannelse, kulturelle funktioner og fritidstilbud i bygningerne der tidligere husede Ishøj Amtsgymnasium
 • Stille bycykler til rådighed, for at sikre bedre tilgængelighed i kommunen. Især mellem Ishøj Station og Ishøj Idræts- og Fritidscenter og det lille erhvervsområde.
 • Renovering af bygninger og udearealer på Strandgårdskolen og Vejlebroskolen
 • Støtte etableringen af en letbane, samt friholdelse af tracé til denne på stationsforpladsen
 • Omdannelse og renovering af Stationsforpladsen, herunder etablering af en ny busterminal og parkeringspladser
 • Salg af grunde på stationsforpladsen - forudsætning for renovering af pladsen
 • Renovering af Rådhuspladsen
 • Omlægning af Vejlebrovej hvormed man begrænser gennemkørende trafik og sænker hastigheden.
 • Etablering af rundkørsel på Ishøj Stationsvej, der sikrer let adgang til Rådhuset og Ishøj Bycenter
 • Renovering af Ishøj Strandvej, herunder hastighedsnedsættelse
 • Etablering af Kunstakse fra Ishøj Bycenter til ARKEN
 • Etablering af stiforbindelse mellem Ishøj By og det store erhvervsområde
 • Udarbejdelse af en arkitekturpolitik
 • Udarbejdelse af en områdeplan for Ishøj By i lighed med helhedsplan for Ishøj Landsby
 • En overordnet helhedsorienteret plan for hele Ishøj by
 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk