KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start By og Erhverv Ishøj By Pladser og forbindelser Stationsforpladsen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj By
MĂĄl og midler
Bystruktur
Det stationsnære område
Strategisk byudvikling
Pladser og forbindelser
Kunstaksen
Stiforbindelse til det store erhvervsomrĂĄde
RĂĄdhuspladsen
Stationsforpladsen
Byens tilbud
Boligudvikling
OmrĂĄdefornyelse
Retningslinjer
Rammer
Detailhandel
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Stationsforpladsen

Stationsforpladsen og Vejlebrovej er et område, hvor det er svært at orientere sig, og der er mange barrierer mellem de forskellige funktioner i og omkring området.

Busholdepladsen er nedslidt og uhensigtsmæssigt udformet, Vejlebrovej gennemskærer området, og gående og cyklister er henvist til at bevæge sig i forskellige niveauer.

En omdannelse af pladsen muliggør nybyggeri. Nyt byggeri kan være med til at skabe nye funktioner og nye byrum, som kan understøtte at området bliver bindeleddet mellem stationen og de omkringliggende bydele, herunder Ishøj Centrum hvor der i disse år sker et gennemgribende områdeløft.

Samtidig skal pladsomdannelsen sikre en bedre og mere hensigtsmæssig afvikling af bustrafikken, samtidig med, at det er nemt at komme til og fra stationen både i bil, på cykel og som gående.

I forbindelse med omdannelsen reserveres der et tracé til en letbane - en moderne sporvogn - fra Ishøj over Glostrup til Lundtofte i Lyngby.

Den økonomiske forudsætning for en omlægning af pladsen er, at en del af pladsen frasælges.

Læs mere om stationsforpladsen under trafikprojektet for stationsforpladsen.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk