KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start By og Erhverv Ish√łj By Udviklingsomr√•der 2.A

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Ish√łj By
Mål og midler
Bystruktur
Det stationsnære område
Strategisk byudvikling
Pladser og forbindelser
Byens tilbud
Boligudvikling
Områdefornyelse
Retningslinjer
Rammer
Detailhandel
Erhverv

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Ish√łj Centrum
Omr√•de 2.A 
Navn Ish√łj Centrum 
Udvikling Fort√¶tning af boligomr√•de. 
Anvendelse Boliger. Omr√•det ligger i det stationsn√¶re kerneomr√•de, hvilket giver mulighed for at placere kontorbyggeri over 1.500 m¬≤. 
Plangrundlag Der er igangsat omr√•defornyelse af Ish√łj Centrum. Omr√•defornyelsen handler om en forbedring af de fysiske udearealer. I den forbindelse kan fort√¶tning anvendes som et redskab, til blandt andet at skabe nye afgr√¶nsninger og funktioner i udearealerne. Den nuv√¶rende lokalplan giver ikke mulighed for yderligere bebyggelse, men omr√•det rummer et betydeligt potentiale for udvikling, som ikke er yderligere konkretiseret. 
Rummelighed Kommuneplanrammen fasts√¶tter en bebyggelsesprocent p√• 75. Den g√¶ldende lokalplan 1.07.1 fasts√¶tter, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke m√• overstige 50. Bebyggelsesprocenten og byggemuligheder fasts√¶ttes i forbindelse med lokalplanl√¶gningen. 
Lokalplan En fort√¶tning vil kr√¶ve ny lokalplan. 


 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk