KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Anden planlægning

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Lokalplaner
Byplanvedtægter
Kommuneplantillæg
Overordnede planer
Handlings- og strategiplaner
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Anden planlægning

Ud over kommuneplanen har en række andre typer planer indflydelse på hvorledes den fysiske udformning af kommunen bliver. Kommuneplanen indgår i det der kaldes planhierarkiet.

Planhierarkiet er opbygget således:

  • Landsplanlægning (herunder regionale udviklingsplaner og sektorplaner, fx vandplaner)
  • Kommuneplanlægning
  • Lokalplanlægning

Planhierarkiet er opbygget således, at planerne ikke må stride mod planer på et mere overordnet niveau. Det vil sige, at udarbejdes der lokalplaner, må disse ikke må stride mod gældende kommuneplan, på samme måde må kommuneplanen ikke stride mod sektorplanlægningen, regionale udviklingsplaner og landsplanlægningen.

Et eksempel på en statslig plan som kommuneplanen i Ishøj Kommune ikke må stride imod er Fingerplan 2007.

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af planloven. Det betyder, at byrådet ikke må give tilladelse til byggeri eller udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanen.

Kommuneplanen er derimod ikke direkte bindende for borgerne.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk