KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Anden planlægning Byplanvedtægter

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Lokalplaner
Byplanvedtægter
Kommuneplantillæg
Overordnede planer
Handlings- og strategiplaner
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Byplanvedtægter

I tiden forud for planlovreformen (1991) udarbejdede man partielle byplanvedtægter, der er stedplaner for den detaljerede fastlæggelse af anvendelsen af arealer til byudviklingen.

De partielle byplanvedtægter forblev i kraft ved planlovreformen og har fortsat gyldighed i dag, medmindre de er ophævede, hvilket som regel sker ved udarbejdelsen af en ny lokalplan med tilpassede bestemmelser i henhold til planloven.

Gældende byplanvedtægter

 Byplanvedtægt 2.pdf (696.6 KB) (Tranebakken, Tranehøj, Tranedalen)

 Byplanvedtægt 3.pdf (686.4 KB) (Store Industriområde)

 Byplanvedtægt 4.pdf (166.9 KB) (Traneparken)

 Byplanvedtægt 6.pdf (706.6 KB) (Vildtbaneparken, Bredekærs Vænge, Landlyst Vænge)

 Byplanvedtægt 6 og tillæg 1.pdf (155.8 KB) (Vildtbaneparken, Bredekærs Vænge, Landlyst Vænge & Tillæg nr. 1)

 Byplanvedtægt 7.pdf (595.9 KB) (Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge)

 Byplanvedtægt 8.pdf (906.2 KB) (Strandlunden, Jægerbuen)

 Byplanvedtægt 8 og tillæg 1.pdf (529.7 KB) (Strandlunden, Jægerbuen & Tillæg nr. 1)

 Byplanvedtægt 9.pdf (1.6 MB) (Pilegårds Vænge)

 Byplanvedtægt 10.pdf (279 KB) (Vejlebroparken, Kondiskoven)

 Byplanvedtægt 11a.pdf (Gadekæret)

 Byplanvedtægt 11a_og tillæg 1.pdf (295.5 KB) (Gadekæret & Tillæg 1)

 Byplanvedtægt 12.pdf (921.2 KB) (Vejleåparken)

 Byplanvedtægt 12 og tillæg 1.pdf (301.5 KB) (Vejleåparken & Tillæg 1)

 Byplanvedtægt 12 og tillæg 2.pdf (357 KB) (Vejleåparken & Tillæg 2)

 Byplanvedtægt 15.pdf (606.6 KB) (Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter)

 Byplanvedtægt 16.pdf (915.4 KB) (Søparken)

 Byplanvedtægt 17.pdf (599.1 KB) (Ishøj Landsby)

 Byplanvedtægt 18.pdf (509.1 KB) (Vestervang)

 Byplanvedtægt 19.pdf (270.6 KB) (Grønt område ved Pileskoven)

 Byplanvedtægt 20.pdf (2.3 MB) (Strandparken)

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk