KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Forside Anden planlægning Lokalplaner

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Lokalplaner
Byplanvedtægter
Kommuneplantillæg
Overordnede planer
Handlings- og strategiplaner
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Lokalplaner

Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt omr√•de i kommunen. Den fastl√¶gger, hvordan udviklingen skal v√¶re i omr√•det. Det kan v√¶re for et st√łrre omr√•de eller en enkelt ejendom.

Lokalplanen kan bestemme:

? Hvad området og bygningerne skal bruges til

? Hvor og hvordan, der skal bygges nyt

? Hvilke bygninger, der skal bevares

? Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes

I modsætning til kommuneplanen er lokalplaner direkte bindende for borgerne - men kun hvis der skal ske ændring af eksisterende forhold. Der er ikke handlepligt knyttet til en lokalplan.

Lokalplanen gælder fremtidige forhold. Den hindrer ikke, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte ? hvis det er lovlige forhold.

Der skal laves lokalplan, f√łr der kan gives tilladelse til:

? st√łrre udstykninger

? st√łrre byggerier og anl√¶gsarbejder

? st√łrre nedrivninger

Desuden skal der laves lokalplan for at sikre kommuneplanens virkeligg√łrelse.

Et forslag til lokalplan giver blandt andet naboerne, andre myndigheder og foreninger mulighed for at kommentere forslaget f√łr planen vedtages endeligt. Eventuelle √¶ndringer kan indarbejdes i den endelige vedtagne lokalplan p√• baggrund af indsigelserne.

Kommuneplantill√¶g vedtaget f√łr den 18. december 2009 er oph√¶vet med vedtagelsen af Kommuneplan 2009.

Gældende lokalplaner 

¬†Lokalplan 1.01.pdf (803.9 KB)¬†(K√łge Bugt Uddannelsescenter)¬†

 Lokalplan 1.04.pdf (426 KB) (Stianlæg)

¬†Lokalplan 1.06.pdf (1.4 MB) (Ish√łj Landsby)

¬†Lokalplan 1.07.1.pdf (Ish√łj Centrum)

¬†Lokalplan 1.09.pdf (720.2 KB) (Ish√łj Kirke)

 Lokalplan 1.10.pdf (731.9 KB) (Boldfælled ved Stranden)

¬†Lokalplan 1.11.3.pdf (981.2 KB) (Erhvervsomr√•de ved Ish√łj Strand)

 Lokalplan 1.12.pdf (4.4 MB) (Tranegilde Landsby)

 Lokalplan 1.12.1.pdf (654.7 KB) (Tillæg til Lokalplan 1.12, Tranegilde Landsby)

¬†Lokalplan 1.13.pdf (1.8 MB) (H√łjsp√¶ndingsledninger)

¬†Lokalplan 1.14.pdf (814.9 KB) (Ish√łj Varmev√¶rk)

 Lokalplan 1.15.pdf (4.6 MB) (Torslunde Landsby)

 Lokalplan 1.16.pdf (1.7 MB) (Naturgasledninger)

 Lokalplan 1.17.pdf (1.3 MB) (Strandgårdsparken)

¬†Lokalplan 1.19.pdf (1 MB) (Baldersh√łj)

 Lokalplan 1.20.pdf (655 KB) (Vejleå Kirke)

 Lokalplan 1.21.pdf (842 KB) (Vildtbanegård III og Tranebærhaven)

 Lokalplan 1.22.pdf (1 MB) (Vildtbanegård I og II)

 Lokalplan 1.24.pdf (2.5 MB) (Arken)

 Lokalplan 1.24.1.pdf (601 KB) (Tillæg til Lokalplan 1.24, Udvidelse af kunstmuseet Arken)

 Lokalplan 1.25.pdf (584.8 KB) (Tranegården)

 Lokalplan 1.26.1.pdf (5.4 MB) (Etageboliger ved Åparken)

 Lokalplan 1.27.pdf (817.4 KB) (For erhvervsområde ved Industribuen)

 Lokalplan 1.28.pdf (658.3 KB) (Et institutionsområde ved Gilbroskolen)

¬†Lokalplan 1.30.pdf (1.5 MB) (Vandrerhjem og Campingplads ved Ish√łj Strand)

 Lokalplan 1.31.pdf (1.9 MB) (Rækkehuse på Bredekærs Vænge og Landlyst Vænge)

 Lokalplan 1.32.pdf (1.4 MB) (Strandområdet - et boligområde med enfamiliehuse)

 Lokalplan 1.33.pdf (923.2 KB) (Rækkehusbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården m.v.)

 Bilag til lokalplan 1.33 - område A.pdf (1.3 MB) (Standardprojekt for Jægerbuen område A)

 Bilag til lokalplan 1.33 - område B.pdf (439.5 KB) (Standardprojekt for Jægerbuen område B)

 Bilag til lokalplan 1.33 - område C.pdf (482.8 KB) (Standardprojekt for Jægerbuen område C)

 Lokalplan 1.35.pdf (3.5 MB) (DSB depotspor og servicecenter)

 Lokalplan 1.36.pdf (201.5 KB) (Torsbo - plejehjem og ældreboliger)

¬†Lokalplan 1.37.pdf (1 MB) (Boligbebyggelse i Ish√łj Landsby)

¬†Lokalplan 1.37.1.pdf (2.2 MB) (Till√¶g til Lokalplan 1.37, Boligbebyggelse i Ish√łj Landsby)

 Lokalplan 1.38.pdf (2.2 MB) (Boligbebyggelse, Vejleåparken)

 Lokalplan 1.38.1.pdf (1.7 MB) (Tillæg til Lokalplan 1.38, Boligbebyggelse, Vejleåparken)

¬†Lokalplan 1.39.pdf (1 MB) (Kolonihaver ved Ish√łj S√łnderg√•rd)

¬†Lokalplan 1.41.pdf (2.9 MB) (Ish√łj Idr√¶ts- og Fritidscenter)

¬†Lokalplan 1.42.pdf (2.3 MB) (Ish√łj Bycenter)

¬†Lokalplan 1.43.pdf (632.1 KB) (Golfbane syd for Ish√łj Landsby)

¬†Lokalplan 1.44.pdf (835 KB) (Ish√łj Motorcenter)

 Lokalplan 1.45.pdf (3.8 MB) (Ådalens Privatskole)

 Lokalplan 1.46.pdf (1.7 MB) (Omsorgscenteret Kærbo)

 Lokalplan 1.47.pdf (1.3 MB) (Detailhandelsområde ved Industriskellet)

 Lokalplan 1.48.pdf (1.1 MB) (Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industribuen)

 Lokalplan 1.49.pdf (3.3 MB) (Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen)

 Lokalplan 1.50.pdf (7.2 MB) (Udvidelse af kolonihaveområdet)

¬†Lokalplan 1.51.pdf (2.9 MB) (Butikker for s√¶rligt pladskr√¶vende udvalgsvarer ved Industribuen / Ish√łj Stationsvej)

 Lokalplan 1.52.pdf (1.8 MB) (Boligområde i Torslunde Landsby)

¬†Milj√łscreening til Lokalplan 1.52.pdf (2.4 MB)

¬†Lokalplan 1.53.pdf (11 MB) (Ish√łjg√•rd)

¬†Lokalplan 1.54.pdf (4.9 MB) (Ish√łj Havn)

¬†Visualisering af Ish√łj Havn til Lokalplan 1.54.pdf (9 MB)

¬†Lokalplan 1.55.pdf (Butik(ker) for s√¶rligt pladskr√¶vende varer ved Ish√łj Stationsvej / K√łge Bugt Motorvejen)

 Lokalplan 1.56.pdf (3.2 MB) (Udstykning af parceller på matrikel 13 o, Torslundemagle By)

¬†Lokalplan 1.57.pdf (8.7 MB) (Dagligvarebutik og lettere erhverv ved Ish√łj Strandvej)

 Lokalplan 1.58.pdf (1.3 MB) (Butiksområde ved Industridalen)

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk