KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Borgmesterens forord

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Borgmesterens forord til Forslag til Kommuneplan 2009

Ishøj Kommune skal være et godt og trygt sted at bo og arbejde.

Det er byrådets vision.

Skal dette blive en realitet, er det vigtigt, at vi lægger en strategi for hvordan. Det er her kommuneplanen kommer ind.

Kommuneplan 2009 er kort fortalt en plan med byrådets visioner for den fysiske planlægning og hvordan Ishøj skal udvikles i de kommende år med fokus på byudvikling, byggeri, erhverv, natur, trafik og andre fysiske forhold. Kommunens visioner, der har mere indirekte betydning for kommuneplanen, er konkretiseret i kommunens vedtagne politikker.

Der er vedtaget politikker på følgende områder: kultur, kommunikation, sundhed, ældre, erhverv, børn, unge, integration, rusmiddel, service, indkøb og offentlige udbud, forsikring, risikostyring og ernæringsprincipper for børn og unge. I de politiske fagudvalg der har ansvaret for de enkelte politikområder arbejdes løbende videre med opfølgning og videreudvikling af politikkerne. Der kan i linket til politikområderne læses nærmere om disse.

Kommuneplanen indeholder ligeledes en række mere detaljerede beskrivelser af og bestemmelser for udviklingen i by- og erhvervsområderne, landsbyerne og det åbne land. Heraf er nogle direkte bindende for kommunen. Planen tager sit afsæt i den planstrategi byrådet vedtog i juni 2008.

Kommuneplanen er for første gang en samlet plan for både by og land, idet kommunen har overtaget planlægningsopgaven for det åbne land fra det tidligere Københavns Amt og HUR (Hovedstadens Udviklingsråd).

Udgangspunktet er de værdier og kvaliteter, som skal være kendetegnende for Ishøj. Kommuneplanen giver mulighed for, at Ishøj fortsat udvikler sig som et spændende sted med attraktive boligområder, mange kulturelle og oplevelsesmæssige tilbud og med nem adgang til kommunens dejlige rekreative områder.

Da de statslige planer ikke har givet muligheder for udbygning af kommunens bolig- og erhvervsområder, vil udvikling af byområderne ske gennem omdannelse og fortætning.

Vi skal fortsat skabe attraktive forhold for erhvervslivet, således at vi fastholder nuværende og tiltrækker nye velfungerende virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til kommunen.

Ishøj Kommune skal være en grøn kommune, hvor en reduktion af miljøbelastningen og fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse er i fokus.

Kommuneplan 2009 er byrådets bud på, hvordan vi bedst opfylder visionen for kommunens behov og ønsker.

Med venlig hilsen

Ole Bjørstorp
Borgmester

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Her kan du læse Ishøj Kommunes politikker


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk