KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Regional redegørelse
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Hvad er en kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og regulerer den fysiske anvendelse i Ishøj Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen for såvel byerne som for det åbne land.

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af planloven. Det betyder, at byrådet ikke må give tilladelse til byggeri eller udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanen.

Kommuneplanen er derimod ikke direkte bindende for borgerne.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Lovgivning

Planloven, kapitel 4 om kommuneplanlægning.


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk