KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Kommuneplanens indhold

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Regional redegørelse
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen består af tre dele - kommunens hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning. Opbygningen af kommuneplanen er baseret på en geografisk inddeling af kommunen, således at der under hvert geografisk område vil være både hovedstruktur, retningslinjer og rammer for området.

I hovedstrukturen beskrives de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen. Kommuneplanen indeholder ligeledes en redegørelse for planens forudsætninger. Redegørelsen har en oplysende eller forklarende karakter, og danner baggrund for forståelsen af kommuneplanens bestemmelser. Retligt set er redegørelsen ikke bindende for den kommunale administration, men administrationen skal virke for den.

Retningslinjerne for arealanvendelse, er grundlaget for kommunens administration. Retningslinjerne og de udpegninger der er foretaget hermed, oplyser hvilke hensyn byrådet tager i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation efter lovgivningen. 

Rammerne angiver kommunens intentioner med de enkelte lokalområder. Rammerne indeholder bestemmelser for blandt andet anvendelse, bebyggelsens art og størrelse, bestemmelser om erhverv, grønne områder og så videre. Der kan ikke lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet kommuneplanrammer for. Der er således en nøje sammenhæng mellem lokalplanlægningen og kommuneplanens rammedel.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Lovgivning

Planloven, § 11, stk. 2, nr. 1 om hovedstruktur

Planloven, § 11, stk. 2, nr. 2 om retningslinier for arealanvendelse

Planloven, § 11, stk. 2, nr. 3 om rammebestemmelser for lokalplaners indhold


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk