KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Regional redegørelse Boligudvikling på Vestegnen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Regional redegørelse
Regional redegørelse for vestegnskommunerne
Erhvervsudviklingen på Vestegnen
Vurdering af erhvervsrummeligheden på Vestegnen
Boligudvikling på Vestegnen
Vurdering af boligrummeligheden på Vestegnen
Udviklingen i forhold til nabokommunerne i Køge Bugt-fingeren
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Boligudvikling på Vestegnen

Boligudviklingen på Vestegnen i forhold til Hovedstadsregionen de seneste 12 år
De seneste 12 år er der bygget knapt 5.600 boliger, svarende til cirka 500 boliger om året. Det årlige boligbyggeri har dog været større i den sidste del af perioden. Boligbyggeriet på Vestegnen har i perioden svaret til 10% af det samlede boligbyggeri i Hovedstadsregionen. I perioden 1994-2006 har der været en befolkningstilvækst på Vestegnen på 2.533 svarende til 1,2%.

Af det samlede byggeri på Vestegnen, blev 408 af boligerne bygget i Ishøj. Det svarer til, at der i den periode gennemsnitligt blev bygget 34 boliger om året i Ishøj Kommune, eller at der var en vækst på 4,6%. 

Boligudviklingen på Vestegnen for den kommende planperiode
Rummelighedsanalysen viser, at der på Vestegnen planlægges for en samlet boligrummelighed i planperioden på cirka 8.400 boliger. Dette svarer til, at der gives mulighed for at bygge cirka 700 boliger om året og rundt regnet en årlig befolkningstilvækst på cirka 1.400 nye indbyggere på Vestegnen. I Ishøj er der en boligrummelighed på 62 boliger i planperioden. Herudover er der et udviklingspotentiale på yderligere 400-500 boliger i Ishøj By, som endnu ikke er detailplanlagt. 

Rapporten Regionale Udviklingstræk i Hovedstadsregionen 2007 anfører ud fra en ren demografisk betragtning, at der kan forventes en negativ befolkningstilvækst på knapt 3.200 indbyggere i perioden 2007-2021, svarende til en årlig tilbagegang på 230 indbyggere. For Ishøj Kommune vil der samlet være et lille fald i befolkningen svarende til 0,5% eller cirka 100 borgere. 

40% af den registrerede rummelighed ligger i Høje-Taastrup, som ifølge Fingerplan 2007 er en udviklingskommune i den ydre del af Roskilde-fingeren. De øvrige vestegnskommuner planlægger at øge boligrummeligheden i de stationsnære områder i forbindelse med omdannelse. Boligrummeligheden i Ishøj svarer til godt 5% af den registrerede rummelighed på Vestegnen i planperioden. Boligrummeligheden findes primært inden for det stationsnære område, herudover er der enkelte muligheder i kommunens tre landsbyer. 

Vestegnskommunerne forsøger med planlægningen i planperioden, at imødekomme Statens befolkningsfremskrivning ved at forbedre boligbyggemulighederne inden for den eksisterende bys afgrænsning. Læs mere om kommunens udviklingsområder.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk