KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Regional redegørelse Regional redegørelse for vestegnskommunerne

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Regional redegørelse
Regional redegørelse for vestegnskommunerne
Erhvervsudviklingen på Vestegnen
Vurdering af erhvervsrummeligheden på Vestegnen
Boligudvikling på Vestegnen
Vurdering af boligrummeligheden på Vestegnen
Udviklingen i forhold til nabokommunerne i Køge Bugt-fingeren
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Regional redegørelse for vestegnskommunerne

Vestegnskommunerne har kortlagt de forventede rummelighedsændringer til forskellige by- og erhvervsformål ved fortætning, ændret anvendelse samt nyudlæg. Herudover er også kortlagt eksisterende og besluttede udlæg på bar mark, idet disse vil udgøre en væsentlig del af det fremtidige udviklingspotentiale.

Kortlægningen medtager ikke det hvilende udviklingspotentiale, det vil sige den restrummelighed, der findes som uudnyttet rummelighed i allerede bebyggede områder, hvor der ikke foreslås ændring af plangrundlaget fx i form af en forhøjelse af bebyggelsesprocent. Hovedparten af det hvilende potentiale er fastlåst i den forstand, at den ikke kan bruges til at tilbyde grunde til nye virksomheder. Det hvilende potentiale er således fremtidige udviklingsmuligheder for de allerede eksisterende virksomheder. I forbindelse med planlægning af en samlet udvikling eller omdannelse er den hvilende rummelighed mindre væsentlig. Da den ydermere er vanskelig at kortlægge, er den ikke medtaget i denne redegørelse. 

Rummelighedsændringen - fortætning, ændret anvendelse og nyudlæg - er opgjort på følgende kategorier: liberale erhverv og kontorformål, detailhandel, øvrige centerformål samt produktions- og industriformål. Derudover er den samlede rummelighed til boligformål på Vestegnen kortlagt. 

Rummeligheden er fordelt på 1. del af planperiode, 2. del af planperiode samt på en perspektivdel - efter 2020. Herudover er den samlede sum opgjort.

Data er indsamlet for Vestegnskommunerne samt for randkommuner, der grænser op til Vestegnskommunerne. Det har dog ikke været muligt at få tilstrækkelige oplysninger fra randkommunerne til at foretage en kvalificeret redegørelse for de planlagte muligheder indenfor det samlede område. De indsamlede oplysninger forventes derimod indarbejdet i de enkelte kommuners kommuneplaner. 

De indsamlede data kan vurderes for Vestegnen som helhed, og så vidt muligt sammenlignes med oplysninger i By- og Landskabsstyrelsens rapport "Regionale Udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007". Endvidere kan materialet danne baggrund for den enkelte kommunes vurdering af udviklingen i forhold til den regionale udvikling.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk