KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Regional redegørelse Vurdering af erhvervsrummeligheden på Vestegnen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Regional redegørelse
Regional redegørelse for vestegnskommunerne
Erhvervsudviklingen på Vestegnen
Vurdering af erhvervsrummeligheden på Vestegnen
Boligudvikling på Vestegnen
Vurdering af boligrummeligheden på Vestegnen
Udviklingen i forhold til nabokommunerne i Køge Bugt-fingeren
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Vurdering af erhvervsrummeligheden på Vestegnen

Vurderingen af erhvervsrummeligheden på Vestegnen i perspektivperioden
Planlægningen på Vestegnen skitserer i det lidt længere perspektiv en samlet rummelighedsforøgelse på ca. 750.000 etagemeter. Den skitserede langsigtede omdannelse er fordelt på følgende anvendelser:

680.000 m² liberale erhverv og kontorformål
-           m² detailhandel - ikke nærmere undersøgt
380.000 m² øvrige centerformål

Som følge af inddragelsen af en del af de eksisterende erhvervsområder til ovennævnte formål sker der en reduktion af rummeligheden til traditionelle industrierhverv på ca. 310.000 m². 

Denne skitserede langsigtede udvikling er i overensstemmelse med Vestegnssamarbejdets udviklingsstrategi for erhvervsområderne på Vestegnen, idet de traditionelle erhverv afvikles i omdannelsesområderne i takt med omdannelsen og etablering af liberale erhverv, kontorformål og boliger.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk