KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Sammenhænge Den Regionale Udviklingsplan

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver - Fingerplan 2007
Landsplandirektiv - Detailhandel i HovedstadsomrĂĄdet
Den Regionale Udviklingsplan
Regional redegørelse
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Den Regionale Udviklingsplan

Regionsrådet for Region Hovedstaden vedtog i juni 2008 Den Regionale Udviklingsplan "Danmarks hovedstadsregion - en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst". Den Regionale Udviklingsplan arbejder med tre fokusområder: infrastruktur, uddannelse samt natur og miljø. Alle forhold der er med til at udvikle den kombination af vækst- og livsbetingelser, der kan gøre Region Hovedstaden konkurrencedygtig i den internationale konkurrence mellem storbyregioner.

Pejlemærkerne i Den Regionale Udviklingsplan for infrastrukturen er en markant og sammenhængende udbygning af den kollektive trafik, herunder en ny letbane langs Ring 3. Ishøj Kommune støtter forslaget om en Letbane langs Ring 3, og deltager i Dialogprojektet Ringbyen - skabelsen af en vision for udviklingen af by- og erhvervsområderne langs den fremtidige baneføring. 

Den Regionale Udviklingsplan er ligeledes en satsning på, at alle får en uddannelse og at uddannelsesniveauet øges, således at den sociale sammenhængskraft og erhvervslivets fremtidige behov for arbejdskraft sikres. CPH West er en del af Uddannelsescenter Vest. Her er samlet flere ungdomsuddannelser, som trækker elever fra flere dele af Hovedstadsområdet blandt andet på grund af den stationsnære placering. 

Region Hovedstaden skal udvikles til den mest grønne storbyregion i Europa. Tilgængeligheden til grønne områder skal styrkes, og alle skal sikres adgang til et grønt område på mindre end 10 minutter fra deres bopæl. De grønne områder fastholdes i Kommuneplan 2009. Bystrukturen i Ishøj betyder, at alle boliger ligger mindre end 10 minutters gang til et grønt område. Ud over tilgængelighed er der sikret god fremkommelighed for handicappede, således at alle borgere sikres adgang til kommunens rekreative arealer. 

Kommuneplan 2009 er i overensstemmelse med Den Regionale Udviklingsplan.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Den Regionale Udviklingsplan

 

Lovgivning

Planloven, § 11, stk. 4

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk