KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Sammenhænge Landsplandirektiv - Detailhandel i Hovedstadsområdet

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver - Fingerplan 2007
Landsplandirektiv - Detailhandel i Hovedstadsområdet
Den Regionale Udviklingsplan
Regional redegørelse
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Landsplandirektiv - Detailhandel i Hovedstadsområdet

Ishøj Kommune er omfattet af "Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder med videre til detailhandel i Hovedstadsområdet". Landsplandirektivet fastsætter de overordnede bestemmelser for kommunernes planlægning for detailhandel i Hovedstadsområdet. Ishøj Kommunes detailhandelsstruktur samt retningslinjerne er i overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel og Planlovens detailhandelsbestemmelser.

Landsplandirektivet udpeger beliggenheden af 59 bymidter i Hovedstadsområdet, hvoraf Ishøj er en af dem. Byrådet kan ifølge landsplandirektivet selv fastsætte rammen for det maksimale etageareal i bymidterne. Med Kommuneplan 2009 er rammen for detailhandel hævet, så bebyggelsesprocenten er sat til 200 for Ishøj Bycenter, der ligger i det stationsnære kerneområde og omfatter den såkaldte bymidte. Det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i bymidten er fastsat til 40.000 m². Dette er med til at sikre mulighed for, at bymidten kan udvikle sig. Den konkrete vurdering af hvor højt bebyggelsesprocenten skal fastsættes, vil ske i forbindelse med lokalplanlægning.

Landsplandirektivet fastlægger, at kommunerne i det ydre storbyområde, herunder Ishøj Kommune, skal have mulighed for at udpege bydelscentre. I det ydre storbyområde kan det maksimale bruttoetageareal til butiksformål til bydelscentre højst fastsættes til 5.000 m². Der fremsættes i Kommuneplan 2009 et ønske om på sigt at kunne udlægge et bydelscenter i det lille erhvervsområde. 

I Kommuneplan 2009 udpeges der ikke arealer til aflastningsområder eller områder til udvalgsvarebutikker over 2.000 m².

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Lovgivning

Planloven, §§ 5l-5t, planlægning til butiksformål

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk