KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Sammenhænge Landsplandirektiver - Fingerplan 2007

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver - Fingerplan 2007
Landsplandirektiv - Detailhandel i HovedstadsomrĂĄdet
Den Regionale Udviklingsplan
Regional redegørelse
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Landsplandirektiver - Fingerplan 2007

Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning. Fingerplanen fastlæger de overordnede principper for udviklingen i Hovedstadsområdet. Fingerplanens formål er at fastholde og styrke fingerbystrukturen gennem to overordnede principper - at byen og trafiksystemerne hænger sammen, og at byen og de grønne områder hænger sammen. 

Fingerplanen opstiller følgende pejlemærker:

  1. Byudviklingen skal ske i byfingrene i tilknytning til banebetjeningen
  2. Byudvikling af regional betydning kan ske i håndfladen og byfingrene
  3. Byudviklingen uden for fingerbyen er af lokal karakter
  4. De grønne kiler og ringe friholdes for bebyggelse og bymæssige fritidsanlæg

Fingerplan 2007 opdeler Hovedstadsområdet i fire områder: Det indre storbyområde - håndfladen, Det ydre storbyområde - byfingrene, De Grønne Kiler og Det øvrige hovedstadsområde. Ishøj er beliggende i det ydre storbyområde, det øvrige hovedstadsområde og de grønne kiler. Kommuneplan 2009 er i overensstemmelse med Fingerplan 2007. 

Fingerplan 2007 viderefører ligeledes stationsnærhedsprincippet. Stationsnærhedsprincippet videreføres for at imødegå den stigende trafikale trængsel. Ishøj ligger i den sydlige byfinger, der går mod Køge. Ishøj Station er en knudepunktstation og er centralt placeret i Ishøj By. Hovedreglen er, at byfunktioner, der skaber trafik, skal lokaliseres inden for det stationsnære kerneområde. Erhvervsudviklingen i Ishøj sker i kerneområdet i forbindelse med Ishøj Bycenter. Der udlægges et nyt område til blandet erhvervs- og boligformål, samtidig med at rummeligheden øges i det tilstødende område.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Lovgivning

Planloven, § 11, stk. 4, nr. 2-6

 Fingerplan 2007.pdf (11.7 MB)


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk