KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Hvad er en kommuneplan Sammenhænge Landsplanredegørelsen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Kommuneplanens indhold
Sammenhænge
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver - Fingerplan 2007
Landsplandirektiv - Detailhandel i Hovedstadsområdet
Den Regionale Udviklingsplan
Regional redegørelse
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Landsplanredegørelsen

Landsplanredegørelsen "Det nye Danmarkskort - Planlægning under nye vilkår" fra 2006 er regeringens overordnede politiske udmelding om målene for den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i Danmark. Kommuneplanen skal afspejle de overordnede pejlemærker, som fremføres i landsplanredegørelsen.

Landsplanredegørelsen opstiller fem pejlemærker for den fysiske planlægning i hele landet:

  1. Der skal fortsat være forskel på land og by
  2. Udviklingen skal komme hele Danmark til gode
  3. Planlægningen skal basere sig på respekt for byernes identitet, naturen, miljøet og landskabet
  4. Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille tæt sammen
  5. Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret.

Særligt for Hovedstadsområdet peger landsplanredegørelsen på, at den fysiske planlægning skal styrke hovedstadens internationale konkurrenceevne ved at sætte fokus på fire planlægningsmæssige udfordringer:

  1. Stationsnær lokalisering som overordnet princip for byudviklingen
  2. Udvikling af attraktive erhvervsområder uden at traditionelle erhverv presses ud
  3. Skabe et rigt og varieret boligudbud
  4. Vægte hensynet til landskabs-, natur- og kulturværdier højt for at sikre grønne områder, rekreative arealer og attraktive bymiljøer

Kommuneplan 2009 er i god overensstemmelse med landsplanredegørelsens overordnede pejlemærker. Udviklingen af byerne sker inden for de udlagte arealer, med fokus på omdannelse og fortætning ud fra stationsnærhedsprincippet. Det samme princip gør sig gældende i udviklingen af detailhandelen og erhvervet.

Der er i Kommuneplan 2009 peget på en perspektivudvikling af to områder. Det ene er en udvidelse af det store erhvervsområde der kunne blive aktuelt, hvis baneføringen gennem Ishøj på København-Ringstedbanen bliver en realitet. Her vil blive skabt en ny situation, hvor der skabes en afgrænsning af et mindre landbrugsareal mellem den nye baneføring og det eksisterende erhvervsområde. Området vil ikke længere kunne benyttes til landbrug, men kan indgå som en naturlig forlængelse af det eksisterende erhvervsområde. Det andet, der peges på, er på sigt at kunne detaljere Den Grønne Kiles forløb mellem Ishøj Landsby og Vestervang, samtidig med, at der skabes en sammenhængende by ved at udlægge arealer til boligformål, der kan binde de to byområder sammen. Dette vil skabe en grøn forbindelse fra landsbyen ud i det åbne land samtidig med, at bymiljøet styrkes. Samtidig kan der laves en ny afgrænsning af Den Grønne Kile, således at kilen udvides til Køge Landevej, som er en naturlig barriere i landskabet.

Kommuneplanen fastholder den hidtil restriktive praksis for byggeri i landzonen. Naturen, miljøet og landskaberne i Ishøj har stor betydning for hele regionen. Næsten 75% af kommunens arealer er åbent land, hvoraf de fleste er del af de grønne kiler eller kystkilerne. Kommuneplanen fastholder derfor størstedelen af retningslinjerne i Regionplan 2005, og lægger op til fortsat fokus på beskyttelse og benyttelse af det åbne land.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

 Landsplanredegørelse 2006.pdf (47 MB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk