KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Kommuneplantillæg nr. 2

 

Vedtaget


Plannavn Kommuneplantillæg nr. 2 
Høring start 9. september 2011 
Høring slut 4. november 2011 
Gælder for hele kommunen? Nej 
PDF pdf tillaeg2_forslag.pdf (278 KB) 
Indhold I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på illustrationen viste område.

Området afgrænses mod nord af ?det lille industriområde?, mod øst af Ishøj Strandvej og bolig område med enfamiliehuse, mod syd af Pileskoven og mod vest af Ishøj varmeværk. Adgang til området sker ad Ishøj Strandvej.

Området omfatter kommuneplanens rammeområde 3.BL.8. Nedennævnte bestemmelser optages i kommuneplan 2009 for området.

Område 3.BL.8
Plannummer: 3.BL.8
Plannavn: Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej
Hovedanvendelse: Bolig- og centerområde (blandet bolig- og erhvervsområde)
Zonestatus: Byzone
Bebyggelsesprocent: max 100 procent
Max antal etager: 6 etager
Max bygningshøjde: 22 meter
Specifik anvendelse: Boliger, bydelscenter med dagligvarebutik, udvalgsvarer, restaurant med udendørsservering, privat service samt kontor- og administration.
Bebyggelsens art: Etagehuse (tæt-høj), rækkehuse (tæt-lav), (Bycenter)
Lokalplan: 1.62
Særlige bestemmelser: Maksimalt bruttoetageareal på 5.000 m² til detailhandel. Butikker med dagligvarer max 3.500 m² og udvalgsvarebutikker max 2.000 m². Det er muligt at placere kontor- og serviceerhverv op til 1500 etagemeter i det stationsnære område. Ved mere end 1500 etagemeter skal der redegøres for, hvordan der vil arbejdes med supplerende virkemidler for at opnå en høj andel af rejsende med kollektiv trafik.
Rammeområde 3.E.5 reduceres svarende til den geografiske udstrækning af den nye ramme 3.BL.8. Bestemmelserne i rammeområde 3.E.5 fastholdes uændret. 
Miljøvurdering pdf miljovurdering_lokalplanforslag_1_62.pdf (2040 KB) 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk