KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 3

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op
 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Kommuneplantillæg nr. 3

 

Vedtaget


Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 
Høring start 11. februar 2013 
Høring slut 8. april 2013 
Gælder for hele kommunen? Nej 
PDF pdf kpt_3_ny.pdf (1212 KB) 
Indhold I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på illustrationen viste område.

Området består af to forskellige områder med de samme rammebestemmelser. Det sydvestlige område afgrænses mod nord af skellet til plejehjemmet Torsbo, mod øst af Køgevej, mod syd af grænsen til det åbne land og mod vest af skellet til Bryggergården og Torslundevej. Det andet område grænser mod nord op til det åbne land nord for Ishøj Landsby, mod syd af det åbne land og villaområdet ved Lokesvej og mod vest af Køgevej. Adgang til områderne sker dels ad Køgevej, dels af Ishøj Bygade og dels af Torslundevej.

Kommuneplantillægget fastlægger et nyt rammeområde 4.E.1 Dagligvarebutik i Vestervang. Det nye rammeområde har samme afgrænsning lokalplanområdet i Lokalplan 1.66. Det nyt rammeområde erstatter 4.B.3 Vestervang inden for lokalplanens område.

Med kommuneplantillægget ændres rammeområdet, således at der kan etableres en enkeltstående butik på maksimalt 1.000 m² inden for området, samt en servicestation og en fastfoodrestaurant.

Nedennævnte bestemmelser optages i kommuneplan 2009 for området. 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk