KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Forside Kommuneplantillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op
 
Borgmesterens forord
Hvad er en kommuneplan
Anden planlægning
Hvordan bruger jeg hjemmesiden
Kommuneplantillæg
Historiske planer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Kommuneplantillæg nr. 5

 

Vedtaget


Plannavn Kommuneplantillæg nr. 5 
Høring start 12. april 2013 
Høring slut 12. juni 2013 
Gælder for hele kommunen? Nej 
PDF pdf kommuneplantillaeg_nr__5__endeligt_vedtaget__offentliggjort.pdf (117 KB) 
Indhold I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på illustrationen viste område.
Området afgrænses mod nord af Ishøj Bygade, mod øst af Ishøj Skole, boligområde med enfamiliehuse mod øst og mod syd af en offentlig sti og Baldersbækken. Adgang til området sker ad Ishøj Bygade.
Området omfatter kommuneplanens rammeområde 4.B.5 Nedennævnte bestemmelser optages i kommuneplan 2009 for området.
Område 4.B.5
Plannummer: 4.B.5
Plannavn: 5 parceller til boliger i Ishøj Landsby.
Hovedanvendelse: Boligområde
Zonestatus: Byzone
Bebyggelsesprocent: 30
Max antal etager: 1½ etage
Max bygningshøjde: 8½ meter
Specifik anvendelse: Boligformål
Bebyggelsens art: Åben-lav
Lokalplan: 1.68
Særlige bestemmelser: Bebyggelse skal harmonere med landsbyens karakter. Det eksisterende bybillede og ældre beplantning bevares.
Rammeområde 4.D.2 reduceres svarende til den geografiske udstrækning af den nye ramme 4.B.5, som vist på illustration nedenfor. Bestemmelserne i rammeområde 4.D.2 fastholdes uændret. Med kommuneplantillægget bliver lokalplanområdet hermed omfattet af rammeområde 4.B.5. 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk