KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Landsbyer

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Ishøj Landsby
Tranegilde
Torslunde

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Landsbyer

Byrådet vil sikre, at landsbyerne fortsat udgør attraktive boligområder ved at underbygge og støtte landsbyernes historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. 

Ishøj har én stor og to mindre landsbyer, Ishøj Landsby, Tranegilde og Torslunde. Landsbyerne er alle placeret vest for Køge Bugt Motorvejen, hvor landskabet er præget af åbne landbrugs- og naturarealer. Det er en stor værdi for en storkøbenhavnsk kommune at have tre så velbevarede landsbyer.

Ishøj Landsby har en overordnet betydning i forhold til Tranegilde og Torslunde, da der her findes flere servicefunktioner som institutioner, skole, kirke og forsamlingshus. Mange af de oprindelige bygninger i landsbyerne er velbevarede, og bygaderne har fortsat landsbypræg. Det er nogle af Ishøjs Kommunes særlige værdier, som skal fastholdes og styrkes. 

Tranegilde og Torslundes markante beliggenhed ved henholdsvis Store og Lille Vejleå skal understøttes i den fremtidige udvikling. Det er byrådets mål at fastholde og underbygge Tranegildes og Torslundes karakter og sammenhæng med det omgivne landskab.

I forbindelse med udviklingen af Ishøj Landsby vil byrådet gå i dialog med staten, og søge at gennemføre helhedsplanen "Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby", der på den ene side binder landsbyen sammen med Vestervang, og på den anden side detaljerer Den Grønne Kiles forløb mellem bebyggelserne. Herved kan der ved at tilføre flere boliger skabes en sammenhængende landsby, en skarp adskillelse mellem by og land samtidig med, at grundlaget for den offentlige service understøttes.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk