KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Landsbyer Ishøj Landsby Helhedsplan for Ishøj Landsby

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Ishøj Landsby
Offentlige funktioner
Helhedsplan for Ishøj Landsby
En grønnere landsby
Rammer
Tranegilde
Torslunde

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Helhedsplan for Ishøj Landsby

For at sikre en langsigtet udvikling af Ishøj Landsby er der blevet udarbejdet en helhedsplan for landsbyen. 

Et af de vigtigste temaer i helhedsplanen er sammenhængen mellem bydelene Ishøj Landsby og Vestervang og i forbindelse hermed indarbejdelse af Den Grønne Kile i byområdet. Den Grønne Kile blev med Regionplan 2005 forlænget fra Motorring 4 mod vest og syd, således at Ishøj Landsby nu er helt omgivet af kilen, mens Vestervang er holdt udenfor. Dette betyder, at kilen skærer sig ind mellem de to bebyggelser. Da kilen skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål, betyder det, at arealerne mellem Ishøj Landsby og Vestervang skal friholdes for yderligere bebyggelse.

Som følge af kilens forløb mellem de to bebyggelser og den vestlige afgrænsning, der ikke støtter sig til geografiske eller topografiske forhold, besluttede byrådet at udarbejde helhedsplanen for "Den Grønne Kiles forløb gennem Ishøj Landsby" sammen med beboere i landsbyen. Helhedsplanen skitserer tre mulige forløb af kilen gennem landsbyen, således at landsbyen kan udvikles til ét samlet byområde med en integreret grøn struktur, som sikrer direkte adgang til de omkringliggende grønne områder.

Skitserne er ikke i overensstemmelse med Fingerplan 2007, da de forudsætter mindre byudlæg i den grønne kile. Visionen i helhedsplanen er at skabe en sammenhængende landsby og en klar adskillelse mellem land og by, samtidig med at kilens grønne struktur integreres i landsbyen.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

 Den grønne kile gennem Ishøj Landsby.pdf (6.4 MB)


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk