KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Landsbyer Torslunde

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Ishøj Landsby
Tranegilde
Torslunde
Rammer

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Torslunde

Torslunde ligger på kanten af Lille Vejleå på begge sider af Torslunde Bygades meget retlinede forløb. Torslunde er placeret på den nordlige skrænt af Lille Vejlådalen. Det er et gennemgående træk, at hovedparten af boligerne er placeret på det højeste punkt af de skrånende grunde. For at bevare det historiske udtryk og de arkitektoniske værdier er der udarbejdet en bevarende lokalplan. Lokalplanen fastholder den nuværende afgrænsning af landsbyen.

Det er byrådets mål at fastholde og understøtte landsbyens meget markante beliggenhed på skrænten ned mod Lille Vejleå.

Torslunde har formentlig fået sit navn efter et offersted for guden Tor. Området er arkæologisk rigt og rummer betydelige fortidsminder. Ved udgravninger omkring Torslunde Kirke er der fundet en række store sten, der sandsynligvis stammer fra et hedensk offersted, og i 2008 blev en fyrstegrav fra vikingetiden fundet.

Torslunde landsby rummer cirka 70 boliger. I den østlige del af landsbyen er Ellekilde, en ny udstykning til enfamiliehuse. Landsbyen ligger i landzone, og der er mulighed for en mindre udbygning med ca. 20 boliger.

Den nærliggende herregård Benzonsdal med tilhørende skov og herregårdslandskab bidrager til, at landsbyen er et attraktivt sted at bo. Som følge af, at Torslunde Bygade forløber parallelt med Torslundevej, er der meget lidt og stort set kun lokal trafik. Al biltrafik fra Torslunde skal benytte eller passere Torslundevej. Til fods er der flere forbindelser, hvor blandt andet Hedeland og Strandparken kan nås ad den regionale rekreative natursti. 

Kommunen anlagde i 2008 en dobbeltrettet cykelsti langs Torslundevej, således at skolebørn kan komme sikkert til skole i Ishøj Landsby. Krydsningen med Køgevej er dog stadig problematisk og skal bearbejdes yderligere.

Torslunde indeholder ingen butikker, daginstitutioner eller anden offentlig service.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk