KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Landsbyer Tranegilde

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Ishøj Landsby
Tranegilde
Offentlige og kulturelle funktioner
Rammer
Torslunde

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Tranegilde

Tranegilde er Ishøjs mindste landsby. Tranegilde ligger i det kulturelle fritidsområde tæt ved Ishøj Dyrepark mod vest. 

Tranegilde er Ishøj Kommunes ældste landsby, og områdets historie kan føres tilbage til stenalderen. Der er gjort flere fund fra gamle bopladser og begravelsessteder i og omkring Tranegilde.

Tranegilde er en hyggelig landsby midt i det grønne Ishøj med gårde og velbevarede gamle huse, og her emmer af fredelig landlig idyl. Landsbyen er bygget op om Tranegilde Bygades snoede vejforløb, der ender blindt ved Store Vejleå. Cyklende og gående kommer sikkert til Ishøj By ad Tranegildestien, der føres over Køge Bugt Motorvejen på en bro.

For at bevare det historiske udtryk, de arkitektoniske værdier og de smalle, snoede gadeforløb er der udarbejdet en bevarende lokalplan. Lokalplanen fastholder den nuværende afgrænsning af landsbyen.

Tranegilde har cirka 40 boliger og er placeret i landzone. Det er muligt at bygge yderligere 4 boliger i landsbyen. En yderligere udvidelse er ikke mulig, da landsbyen er placeret i Den Grønne Kile og Transportkorridoren, som skal friholdes for yderligere bebyggelse, anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk