KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Offentlig service

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Om Ishøj

Ishøj er en spændende og alsidig kommune med både byområde og landsbyer. Ishøj skal stå stærkt, samtidig med at samarbejde med andre kommuner vægtes højt.

Ishøj Kommune blev oprettet i 1842 under navnet Torslunde-Ishøj Sognekommune. Dengang bestod kommunen af Torslunde sogn med landsbyen Torslundemagle og Ishøj sogn med landsbyerne Ishøj og Tranegilde. Efter den store udbygning i forbindelse med Køge Bugt-planen skiftede kommunen i 1975 navn til Ishøj.

Udviklingen af Ishøj var en del af Køge Bugt-planen. Planlægningen skulle sikre gennemplanlagte forstæder til København og initiativet blev iværksat med Køge Bugt-loven fra 1961. Loven tog planmæssig udgangspunkt i Fingerplanen og udbygningen af S-togslinien til Køge. Køge Bugt-planen var en ambitiøs plan for et nyt vækstområde for 150.000 mennesker. Med baggrund i planen udarbejdede kommunerne efterfølgende detailplaner, der var i tidsmæssig overensstemmelse med udbygningen af jernbane og vejnet. De ni S-togsstationer fra Avedøre til Jersie skulle udgøre nye centre for nye byer med 10.000-20.000 indbyggere. Generelt for udbygningen var, at bebyggelsestætheden var større tæt ved stationerne, at parcelhuskvartererne blev placeret tæt ved stranden og erhvervsområderne adskilt fra boligområderne. Befolkningstallet i Ishøj steg enormt med udbygningen. I 1965 boede der 3.000 i Ishøj og allerede i 1979 var det steget til cirka 20.500, hvilket nogenlunde svarer til indbyggertallet i dag. Det meste af den offentlige og private service er placeret i Ishøj Bycenter, der ligger ved stationen.

I 1980 blev Ishøj Strandpark indviet som en del af Køge Bugt Strandpark, hvilket var med til at give hele kyststrækningen et positivt løft. Strandparken er en kunstig planlagt kystlinie placeret 400-500 meter foran den oprindelige. Køge Bugt Strandpark rummer 7 km sandstrand, heraf cirka 2,5 km i Ishøj. Strandparken har medført mange lokale forbedringer blandt andet for vandkvaliteten og sikring mod stormflod i de lavtliggende parcelhuskvarterer. Endvidere har Strandparken udviklet sig til et vigtigt yngle- og rasteområde for en lang række fuglearter af ornitologisk interesse. Strandparken er et alsidigt fritidsområde med strand, store grønne områder, lystbådehavn og vandsportsklubber. I 1996 fik Strandparken endvidere en kulturel attraktion med åbningen af ARKEN, Museum for Moderne Kunst.

Mange af tilflytterne i 1970'erne var unge børnefamilier. I dag er befolkningssammensætningen meget blandet. I 2009 bor der knapt 21.000 indbyggere i kommunen, heraf er cirka 6.600 indvandrere eller efterkommere af indvandrere, svarende til cirka 32%. Lidt flere end 60% kommer fra Europa heraf mange fra Tyrkiet.

Historisk trækker Ishøj spor tilbage til Bronzealderen. Den ene af Ishøjs to bevarede gravhøje indeholdt en våbengrav fra den ældre bronzealder. Ved Torslunde Mark er der fundet en rig grav fra yngre romersk jernalder med blandt andet romerske glas og bronzekar.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Ishøj Strandpark


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk