KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Ishøj - den grønne port Ishøj i tal

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Ishøj - en del af Fingerbyen
Ishøj i tal
Samarbejde med andre kommuner
Offentlig service

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Ishøj i tal

Ishøj dækker et areal på 25,94 km². Der bor knap 21.000 borgere i kommunen - et indbyggertal der har ligget forholdsvis stabilt gennem mange år. Der forventes en lille tilvækst de næste 10 år på cirka 500 borgere.

Befolkningsstrukturen vil ændre sig over de næste 20 år. De mest markante ændringer er, at der sker et fald i gruppen af erhvervsaktive samtidig med at der bliver flere ældre. Gruppen af ældre over 60 stiger med godt 70 procent, selvom der er et lille fald i gruppen af 60-årige. Af børn og unge er forandringen ikke stor, med undtagelse af de 10-19-årige. Denne gruppe vil falde med cirka 15%. Det betyder, at der om 20 år vil være færre til at forsørge de unge og ældre.

Mere end 95% af borgerne bor i bymæssig bebyggelse, hvilket afspejler bystrukturen i Ishøj med Ishøj By, som dækker et areal på cirka 5,5 km² og de tre mindre landsbyer.

Halvdelen af alle boliger i kommunen er almene boliger, mens der er godt 42% ejerboliger. Fordelingen på landsplan er væsentlig anderledes. Her er kun knap 20% almene boliger, mens godt 55% er ejerboliger.

I Ishøj er der cirka 8.400 arbejdspladser. På trods af, at der er mange arbejdspladser, pendler godt 70% af arbejdsstyrken ud af kommunen, hvilket er lidt flere, end der pendler til kommunen for at arbejde.

Antallet af fuldtidsledige ligger højere i Ishøj end på landsplan. I Ishøj er 3,9% af arbejdsstyrken fuldtidsledige, mens det kun gælder for 2,6% for hele landet. Generelt er der sket en stigning i antallet af ledige. På landsplan er ledigheden gået fra 2,3% i januar 2008 til 2,6% til januar 2009. I den samme periode er ledigheden i Ishøj steget fra 3,7% til 3,9%. Dette betyder at ledigheden på landsplan er steget 13% hvorimod den i Ishøj Kommune kun er steget 5,4%. Der er sket en ændring i fordelingen af ledigheden i forhold til køn fra 2008 til 2009. Førhen har der på landsplan været flere ledige kvinder end mænd. Dette billede har ændret sig således, at der i dag på landsplan er flere ledige mænd end kvinder. I Ishøj har billedet også ændret sig således, at der er næsten lige mange ledige mænd og kvinder. Men hvor der er kommet flere ledige mænd, er antallet af ledige kvinder faldet svagt. En del af årsagen til dette skal findes i, at der er nedgang i de traditionelle mandefag.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk