KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Offentlig service Ældre

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Offentlig service
Sundhed
Børn
Unge
Ældre
Handicappede
Kulturtilbud
Skoler og Institutioner

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Ældre

Ishøj Kommune arbejder hele tiden målrettet på at forbedre de mange tilbud til de ældre borgere i kommunen. Ældreområdet står over for mange nye udfordringer. En af de største udfordringer i det kommende årti er, at Ishøj Kommune vil opleve en stigning i antallet af ældre over 60 år. Det fører til et stigende pres på og stiller krav til serviceudbuddet og kapaciteten af kerneydelser såsom aktivitets- og botilbud til de ældre. Kommunen skal sikre, at den gode service fastholdes samtidig med, at kapaciteten på ældreområdet følger den voksende gruppe af ældre i Ishøj.

Den kommende generation af ældre stiller nye krav til et aktivt seniorliv. Stigningen af borgere med demens stiller flere og anderledes krav til ældrepleje. Samtidig oplever landets kommuner stigende vanskeligheder med rekruttering af personale til ældreplejen. Derfor står ældreplejen overfor mange nye udfordringer.

De ældre skal have de rette botilbud. Udvidelsen af omsorgscentret Kærbo og planerne om at renovere og ombygge Torsbo er med til at sikre behovet for ældre- og plejeboliger et godt stykke ind i fremtiden. Samtidig har langt de fleste mennesker det bedst i eget hjem, hvor man kender omgivelserne. Ishøj Kommune vil derfor fortsat støtte, at man kan blive boende længst muligt i eget hjem.

Der bliver brug for flere hænder i ældreplejen samtidig med, at rekruttering af medarbejdere bliver sværere. Det stiller nye krav til arbejdspladsen, og kommunen vil arbejde for at skabe en god arbejdsplads i ældreplejen. Rekruttering og fastholdelse er her vigtige temaer.

Ishøj Kommune har på nuværende tidspunkt 204 ældreboliger fordelt i Vejleåparken, Vejledalen, Åparken, Ishøj Bygade, Torsbo og Kærbo. Af plejeboliger har kommunen på nuværende tidspunkt 24 på Torsbo og 64 på Kærbo. For borgere med demenssygdomme har kommunen på Torsbo et daghjem samt otte plejeboliger.

Den kraftige fokusering på et aktivt og sundt ældreliv er for alvor ved at slå igennem. Ishøj Kommune har et rigt foreningsliv med mange sociale aktiviteter, frivillige foreninger og sportsklubber. De frivillige foreninger, sportsforeninger og Omsorgscentret Kærbo tilbyder hver uge fysiske aktiviteter for en stor del af borgerne over 60 år.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Ishøj Kommunes Ældrepolitik

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk