KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Offentlig service Handicappede

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Offentlig service
Sundhed
Børn
Unge
Ældre
Handicappede
Kulturtilbud
Skoler og Institutioner

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Handicappede

Ishøj Kommune vil aktivt arbejde for, at ligestille borgere med handicap med kommunens øvrige borgere. Alle borgere med et handicap udgør en ressource, og kommunen finder det centralt at understøtte det enkelte menneskes evner og kompetencer. Der skal således ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage i samfundslivet.

På handicapområdet har kommunen en række målsætninger. Det er et mål, at kompetence og god koordination skal skabe grundlaget for en god service. Kendskabet, til hvilke muligheder man som handicappet har i kommunen, skal udbredes. Handicappede skal blandt andet have gode muligheder for oplevelser og aktiv deltagelse i kommunens fritids-, idræts- og kulturliv.

Børn med særlige behov som følge af handicap skal der tages særligt hånd om, og handicappede borgere skal sikres adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Kommunen vil arbejde for, at de handicappede borgeres boliger opfylder de særlige behov, og generelt skal det sikres, at man har mulighed for at bevæge sig rundt i samfundet med et handicap. For at sikre de bedst mulige forhold og vilkår for handicappede er der udarbejdet en samlet plan for, hvordan kommunen ønsker at udvikle handicapområdet - en handicappolitik. For at kunne realisere målene er der i forbindelse med politikken udarbejdet en tilhørende handleplan, der gælder for perioden 2009-2014.

Kommunen tilbyder en række ydelser til borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne, har behov for en særlig støtte til at klare de daglige opgaver i hjemmet, komme omkring, tage en uddannelse, bestride et arbejde eller deltage i det lokale kulturliv. Borgere med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal så vidt muligt sikres samme muligheder som andre til at opnå dette.

Borgere der på, grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke har mulighed for at klare sig i egen bolig, har mulighed for enten at modtage hjælp i boligen eller at blive tilbudt en handicapvenlig bolig. Kommunen har to botilbud - Søvangs Allé og Spindehuset og derudover er der Løkkekrogen der ligger i Vallensbæk Kommune.

Ishøj Kommune arbejder løbende på at forbedre adgangen til Ishøj Kommunes udendørsarealer samt adgangen til de kommunale bygninger. Ishøj Kommunes planlægning i forhold til anlæg og bygninger skal tilrettelægges med henblik på at opnå størst mulig uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed for borgere med et handicap. Ishøj Kommune vil endvidere sætte fokus på handicapbestemmelser i forbindelse med byggeri- og renoveringsprojekter.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Ishøj Kommunes Handicappolitik

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk