KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Offentlig service Skoler og Institutioner

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Offentlig service
Sundhed
Børn
Unge
Ældre
Handicappede
Kulturtilbud
Skoler og Institutioner
Daginstitutioner
Skole og uddannelse

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Skoler og Institutioner

Det er Ishøj kommunes mål på skoleområdet, at forældrene og skolen under et fælles ansvar samarbejder om at sikre eleverne de bedst mulige undervisnings- og udviklingsbetingelser. Skolerne i Ishøj skal tilbyde undervisning på et højt fagligt niveau med optimale udfordringer for den enkelte elev. Der er i kommunen en bevidsthed om, at der er forskellige veje til læring, og skolerne skal udvikle elevernes grundlæggende kompetence med henblik på at kunne fungere i familielivet, i samfundet med dets kulturelle mangfoldighed og i det globale samfund med fælles økologisk ansvar.

Skolernes dagligdag bygger på demokratiske processer, og det er målet, at skolernes arbejde tager udgangspunkt i samspillet med den enkelte elev og det sociale fællesskab i gruppen. Undervisning skal fremme elevernes selvværd, tillid til egne muligheder, lyst til at lære og eksperimentere samt til at fungere som musiske og kreative mennesker.

Skolevæsnet skal tilbyde en tidssvarende undervisning med relevante undervisningsmidler og en alsidig og meningsfuld brug af undervisningsteknologien. Endelig skal det sikres, at lærernes og pædagogernes kvalifikationer modsvarer skolens undervisning og øvrige opgaver.

For kommunens daginstitutioner er målsætningen, at tilbyde børnene et varieret institutionsliv med de bedste muligheder for børnenes og de unges trivsel og udvikling. Institutionerne skal styrke det enkelte barns alsidige udvikling og give barnet mulighed for at udvikle selvværd gennem institutionens trygge og udfordrende rammer. Et generelt træk ved kommunens daginstitutioner er, at de støtter det enkelte barns udvikling af sproglige, sociale og almene færdigheder. Det pædagogiske arbejde retter sig mod børnenes aktuelle behov og forudsætninger, men satser også på at lette overgangen fra institution til skole.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk