KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Offentlig service Skoler og Institutioner Skole og uddannelse

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Offentlig service
Sundhed
Børn
Unge
Ældre
Handicappede
Kulturtilbud
Skoler og Institutioner
Daginstitutioner
Skole og uddannelse

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Skole og uddannelse

Kommunen råder over seks folkeskoler, Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Vejlebroskolen, Strandgårdskolen, og Ishøj 10. klassecenter. Herudover er der heldagsskolen Ishøjgård samt Ishøj Ungdomsskole.

16,7% af kommunens børn i den undervisningspligtige alder går i 2009 i private skoler, heraf 8,5% på Ådalens Privatskole, der ligger i kommunen. I alt går der 2.784 børn på kommunens skoler.

Der er en række uddannelsestilbud i Ishøj Kommune. Disse er samlet på CPH WEST, det store uddannelsescenter med et opland fra hele det vestlige København. CPH WEST rummer erhvervsuddannelser, handels-, alment og teknisk gymnasium samt et ledelsesakademi og en kursusafdeling af voksenuddannelser. CPH WEST har 440 undervisere tilknyttet og har årligt 10.000 elever og kursister.

Ishøj Kommune kan derudover tilbyde to grundkurser, der er prækvalificerende til videregående uddannelser: Musikalsk Grundkursus, MGK og ARKEN Billedkunstnerisk Grundkursus, BGK. Der er tale om talentskoler, der på samme vis som Team Danmarks tilbud indenfor ungdoms- og erhvervsuddannelser giver mulighed for kombinere udviklingen af talent med uddannelse. MGK kan tages over et tre- eller fireårigt forløb sideløbende med en gymnasial uddannelse, og BGK giver mulighed for en forlængelse af ungdomsuddannelsen med et år.

Kommunens plejehjem og hjemmepleje er uddannelsessted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. Derudover ligger der i Vallensbæk Kommune Kirkebækskolen, der er en specialskole for elever med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Ishøj skole

Vibeholmskolen

Gildbroskolen

Strandgårdskolen

Vejlebroskolen

Ådalens Privatskole

Ishøj 10. klassecenter

Ishøjgård

Kirkebækskolen

Ishøj Ungdomsskole

CPH WEST

ARKEN BGK

Ishøj MGK

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk