KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Offentlig service Unge

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Offentlig service
Sundhed
Børn
Unge
Ældre
Handicappede
Kulturtilbud
Skoler og Institutioner

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Unge

Ishøj er et multikulturelt samfund. Der skal arbejdes for, at udnytte denne mulighed og styrke til glæde for de unge. Ishøj Kommune vil arbejde for, at styrke de unges forudsætninger for at deltage aktivt i demokratiet samtidig med, at de unge gives medansvar og indflydelse i anliggender, der vedrører dem. Der skal gøres en særlig indsats for, at alle unge får en uddannelse og senere kommer i beskæftigelse. Der skal sættes ind med opfølgning, så uddannelsen gennemføres, eller der findes alternative muligheder.

Alle unge skal have grundlæggende kvalifikationer inden for IT, således at de selv kan tilegne sig ny viden inden for området. Samtidig skal der være fokus på at kvalificere de unge til at begå sig i det internationale samfund.

De unge i kommunen, der har vanskeligheder af den ene eller anden slags, skal have støtte og hjælp. Der skal så tidligt som muligt gøres en særlig indsats for denne gruppe. For at sikre de unge den bedst mulige basis for en sund udvikling, skal der arbejdes for, at de unge i Ishøj kan bo i velfungerende boligområder med alsidige udfoldelsesmuligheder.

Danske og udenlandske undersøgelser peger på, at flere og flere børn og unge er i sundhedsmæssig fare. Gennem en analyse og kortlægning af området skal der arbejdes på at mindske de unges sundhedsproblemer. Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedste udviklingsmuligheder for unge.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Ishøj Kommunes Ungdomspolitik


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk