KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Om Ishøj Samarbejde med andre kommuner

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Ishøj - den grønne port
Samarbejde med andre kommuner
Vestegnssamarbejdet
Dialogprojekt Ringbyen
Offentlig service

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Samarbejde med andre kommuner

I udviklingen af Ishøj er det i mange sammenhænge hensigtsmæssigt at se kommunen i en større sammenhæng og se ud over kommunens grænser. Planlægningen for forhold som et kommunalt bymønster, en detailhandelsstruktur og tekniske anlæg er afhængig af udviklingen i nabokommunerne. Samtidig fortsætter vejnettet, naturområderne og vandløb over kommunegrænserne og kræver derfor koordinering mellem kommunerne.

Byrådet ønsker at indgå i tværkommunale samarbejder for at sikre en overordnet visionær og langsigtet planlægning, der tilgodeser og understøtter mulighederne kommunerne imellem. De tværkommunale samarbejder arbejder med emner af overordnet regional karakter og skal sikre sammenhæng og regionale hensyn.

Ishøj Kommune deltager i to etablerede arbejdsgrupper, Vestegnssamarbejdet og Dialogprojekt Ringbyen. Herudover opfordrer og understøtter Ishøj samarbejde med andre kommuner, herunder specielt nabokommunerne. Nabokommunerne Vallensbæk og Høje-Taastrup er en del af Vestegnssamarbejdet. Med Greve Kommune, naboen mod syd, udveksles der oplysninger, blandt andet i forbindelse med den regionale udvikling. 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Vallensbæk Kommune

Høje Taastrup Kommune

Greve Kommune


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk