KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Rammeområder Rammer for lokalplanlægningen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Forslag
Rammer for lokalplanlægningen
Generelle rammer
Vedtaget

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Rammer for lokalplanlægningen

Ifølge planloven skal en kommuneplan fastsætte rammer for indholdet af de lokalplaner, der fremover udarbejdes for de enkelte områder i kommunen.

Rammebestemmelserne er opdelt i generelle rammer, der gælder for flere rammeområder, fx for erhvervsområderne eller for skiltning, og specifikke rammer for enkeltområder, og områderne betegnes i den forbindelse rammeområder. Hvor der er modstrid mellem de generelle rammer og de specifikke rammer, gælder de specifikke forud for de generelle.

De specifikke rammer for de enkelte områder angiver hovedindholdet for områderne, anvendelsen, bebyggelsestætheden, højder med videre, som skal overholdes, når der udarbejdes en lokalplan. I lokalplanen kan der udformes yderligere, detaljerede bestemmelser for området.

Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder også ved den almindelige sagsbehandling. Rammerne er imidlertid bindende for byrådet, hvilket betyder, at der ikke kan udarbejdes lokalplaner i strid med disse. Gennemførelse af dette kan kun ske ved en ændring af kommuneplanen, enten i form af et kommuneplantillæg eller en ny kommuneplan.

Kommuneplanens rammer har ikke direkte bindende virkning for den enkelte grundejer, og rammerne må ikke opfattes som byggeforskrifter, der angår den enkelte ejendoms udnyttelsesmuligheder. 

Rammerne i kommuneplanen kan ikke betragtes som en "byggeret" på den enkelte ejendom. Det kan lokalplanerne derimod.

Kommuneplanens rammer anfægter ikke bestemmelserne i gældende byplanvedtægter, lokalplaner eller servitutter. Bestemmelserne i disse planer kan kun ændres eller ophæves ved vedtagelse af en lokalplan, der udtrykkeligt ophæver de hidtil gældende bestemmelser.

Rammeområder

Kommuneplanen inddeler kommunen i geografisk afgrænsede områder. Der er hovedområderne, der har en overordnet fælles karakter - fx en bestemt landskabskarakter eller en landsby.

Hvert hovedområde er yderligere delt ind i mindre områder, primært ud fra anvendelse eller bystruktur. Der fastsættes rammer for hvert af disse områder, og områderne betegnes i den forbindelse rammeområder. Rammeområderne betegnes med et rammenummer, der angiver, hvilket hovedområde rammeområdet er placeret i, hvilken hovedanvendelse rammeområdet har og et fortløbende nummer for denne type i det enkelte hovedområde.

For eksempelt har rammeområdet Vildtbanegård III og Tranebærhaven rammenummer 1.B.17. 1 henviser til hovedområde 1, som er Ishøj By, B henviser til hovedanvendelsen B, som er boligformål, og 17 henviser til, at det er det 17. boligområde i Ishøj By.

HOVEDOMRÅDERNE

Kommunen er opdelt i 10 hovedområder med hver sine overordnede anvendelsesmuligheder i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

1. Ishøj By
2. Ishøj Bycenter
3. Erhvervsområder
4. Ishøj Landsby
5. Tranegilde
6. Torslunde
7. Strandparken
8. Herregårdslandskabet
9. Det kulturelle fritidslandskab 
10. Det nordlige landområde

ANVENDELSESKLASSIFIKATION

Hvert rammeområde betegnes med en anvendelsesklassifikation, ud fra en vurdering af det enkelte områdes hovedanvendelse.

Bestemmelserne for det enkelte områdes anvendelse betegnes således:

B - Boligformål
C - Centerformål
D - Offentlige formål
E - Erhvervsformål
F - Offentlige fritidsformål
L - Jordbrugsformål


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk