KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Sitemap

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
By og Erhverv
Landsbyer
Vand og Land
Trafik og Miljø
Om Ishøj

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Sitemap

 By og Erhverv

       Ishøj By

             Mål og midler

             Bystruktur

             Det stationsnære område

             Strategisk byudvikling


             Pladser og forbindelser


             Byens tilbud

             Boligudvikling


             Områdefornyelse

             Retningslinjer

             Rammer

       Detailhandel

             Mål og midler

             Detailhandelsstruktur

             Ishøj Bycenter

             Bydelscenter

             Lokalcentre og enkeltstående butikker

             Detailhandlen i et regionalt perspektiv

             Retningslinjer

             Rammer

       Erhverv

             Mål og midler

             Erhvervsudvikling

             Det lille erhvervsområde

             Det store erhvervsområde

             Erhvervssamarbejde - Vestegnen

             Erhvervstrafik

             Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

             Rammer

 

 Landsbyer

       Mål og midler

       Ishøj Landsby

             Offentlige funktioner

             Helhedsplan for Ishøj Landsby

             En grønnere landsby

             Rammer

       Tranegilde

             Offentlige og kulturelle funktioner

             Rammer

       Torslunde

             Rammer

 

 Vand og Land

       Mål og midler

       Den grønne struktur

             Retningslinjer

       Strandparken

             Ishøj Havn

             Strandenge og -volde

             Det kystnære område


             Rammer

       Herregårdslandskabet

       Det kulturelle fritidslandskab

             Kolonihaverne


             Rammer

       Det nordlige landområde

             Rammer

       Natur

             Beskyttelsesområder


             Regionale og lokale friluftsområder


             Friluftsanlæg


             Landbrug


             Skovrejsning


             Rekreative stier


             Vand

 

 Trafik og Miljø

       Trafik

             Mål og midler

             Vejnet

             Trafikstier


             Parkering

             Kollektiv trafik

             Letbane

             Trafiksikkerhed

             Trafikmiljø

             Trafikprojekter


             Arealreservationer

       Miljø

             Mål og midler

             Agenda 21-strategi


             Klima


             VVM-pligtige anlæg

             Tekniske anlæg


             Støj


       Miljøvurdering

 

 Om Ishøj

       Ishøj - den grønne port

             Ishøj - en del af Fingerbyen

             Ishøj i tal

       Samarbejde med andre kommuner

             Vestegnssamarbejdet

             Dialogprojekt Ringbyen


       Offentlig service

             Sundhed

             Børn

             Unge

             Ældre

             Handicappede

             Kulturtilbud


             Skoler og Institutioner


 
 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk