KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Agenda 21-strategi

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
MĂĄl og midler
Agenda 21-strategi
Bæredygtigheds-indikatorer
Uddannelse af miljøformidlere
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Agenda 21-strategi

Agenda 21-strategien er en opstilling af lokale mål og muligheder for konkrete projekter, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

En del af bæredygtighedstanken er, at skabe større sammenhæng mellem miljø-, erhvervs-, sundheds- og uddannelsesmæssige, sociale, trafikale, kulturelle og økonomiske forhold.

Byrådet ønsker, at yde en fortløbende indsats for, at kommunen udvikler sig i en mere bæredygtig retning. I regeringens nationale strategi for en bæredygtig udvikling defineres bæredygtighed: "Bæredygtighed er en løbende proces, hvor de miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn integreres bedre (...). Vi skal sikre en sund økonomisk udvikling, der er socialt afbalanceret. En udvikling, der giver den enkelte størst mulig handlefrihed, som viser respekt for naturens og miljøets grænser, og som ikke har negativ virkning på menneskers sundhed".

For at sikre, at kommunen udvikler sig i en mere bæredygtig retning, har byrådet opstillet de nedenfor nævnte mål for indsatsen i Agenda 21- strategien. For at disse mål vil blive nået, skal kommunens indsatser være bredt forankret i hele kommunen og på kommunens forskellige planområder.

I arbejdet med Agenda 21-strategien, har byrådet primært fem indsatsområder for den kommende planperiode.

Der ønskes en reducering af miljøbelastningen. Dette emne er behandlet i kommunens trafikhandlingsplan og vil blive behandlet i klimahandlingsplanen der er under udarbejdelse. Der vil blandt andet beskrives konkrete aktiviteter indenfor energibesparelse på kommunale ejendomme samt aktiviteter til fremme af mere miljø- og klimavenlig adfærd blandt kommunens borgere og på de kommunale og private arbejdspladser.

Den bæredygtige byudvikling og byomdannelse i kommunen skal fremmes. Bæredygtighed vil derfor fremover indarbejdes i planlægningen, ved at der i forbindelse med de miljøscreeninger kommunen foretager ved planlægning ligeledes tages stilling til projektet i et bæredygtighedsperspektiv. I sidste ende skal dette øge fokus på bæredygtighed generelt i planlægningen. En del af Agenda 21-strategiens principper er den helhedsorienterede planlægning, og som en del af miljøscreeningerne skal der derfor også ses på parametre som sundhed og kultur.

Den biologiske mangfoldighed i kommunen skal fremmes. Endvidere ønsker byrådet, at Ishøj Kommune skal opleves som et sted med rig natur og adgang til oplevelser. Målene for dette er fastsat under naturindsatserne. Læs mere under vand og land.

Befolkningen, erhvervslivet og relevante foreninger skal inddrages i det lokale Agenda 21-strategi arbejde. Kommunen har oprettet et borgerpanel hvor befolkningen, erhvervslivet og kommunens egne driftssteder inddrages i forskellige processer, når det findes relevant. Derudover er det kutyme i kommunen, at der på miljøområdet samarbejdes med en bred brugergruppe under planlagte processer. Der arbejdes løbende på at udvikle projekter, hvor bevidstheden om en bæredygtig hverdag øges. Disse projekter vil blive del af den fremtidige klimahandlingsplan.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling

Trafikhandlingsplan for Ishøj Kommune

 Energiindsatsplan for Ishøj Kommune.pdf (133 KB)


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk