KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Miljø

Ishøj Kommune skal være en grøn kommune. En kommune hvor der er en generel bevidsthed blandt borgere, ansatte og virksomheder om at værne om miljøet og mindske CO2 udledningen. På samme tid er kommunen beliggende ud til Køge Bugt, og enkelte områder i kommunen vil være oversvømmelsestruede, hvis vandstanden stiger som ventet. Byrådet ønsker derfor at øge klimaindsatsen i kommunen. Som led i dette, er der i øjeblikket en klimahandlingsplan under udarbejdelse.

Byrådet vil derudover sikre, at der værnes om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Dette sker dels ved håndhævelse af blandt andet Miljø- og Naturbeskyttelsesloven og gennem aktiviteter som følger af Agenda 21-strategien og klimahandlingsplanarbejdet.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk