KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Mål og midler

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Mål og midler

Mål for miljø

 • Reducering af miljøbelastningen
 • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme af biologisk mangfoldighed
 • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21- strategi arbejde
 • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

Midler til at nå målene

 • Udarbejdelse af en lokal Agenda 21-strategi
 • Udarbejdelse af en Klimahandlingsplan
 • Udarbejdelse af en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet
 • Udarbejdelse af støjkortlægning og støjhandlingsplan
 • Udarbejdelse af en energihandlingsplan
 • Ved opførelse af erstatningsbyggeri/nybyggeri vurdere risikoen for oversvømmelse i lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen  
 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk