KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Støj Jernbaner

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
MĂĄl og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Veje
Jernbaner
Støjende fritidsanlæg
Virksomheder
Retningslinjer
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Jernbaner

Ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende jernbaneanlæg, skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområderne ikke overstiger 60 dB. For offentlig og privat administration, liberale erhverv med videre er den tilsvarende støjgrænse 65 dB, og for rekreative områder i det åbne land 55 dB.

Ved planlægning af nye jernbaneanlæg skal det tilstræbes, at de samme støjgrænser kan overholdes i eksisterende eller planlagte områder til boligformål.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk