KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Støj Retningslinjer

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
MĂĄl og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Veje
Jernbaner
Støjende fritidsanlæg
Virksomheder
Retningslinjer
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Retningslinjer

Retningslinjerne omfatter støjfølsom anvendelse. Det er fx boliger, sommerhuse og andre rekreative formål samt til en vis grad kontorer, privat og offentlig administration og serviceerhverv. Retningslinjerne gælder for nye anlæg, samt for udvidelser og væsentlige ændringer, der har betydning for støjen. I visse tilfælde omfatter retningslinjerne ligeledes vibrationer, hvilket fremgår af miljøstyrelsens vejledninger. 

Når der i kommune- og lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra:

  • veje og jernbaner
  • støjende fritidsanlæg
  • militære flyvestationer samt skyde- og øvelsesterræner
  • virksomheder

Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det så vidt muligt tilstræbes, at miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes i eksisterende- og i region- og kommuneplanlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

Nye virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres, hvis miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Planlovens § 11 a nr. 8.

 

Videre læsning

Miljøstyrelsens vejledninger om støj

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk