KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Tekniske anlæg

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Vindmøller
Hensyn til radiokædeforbindelser
Affaldsanlæg
Forurenet og ren jord
Ishøj Varmeværk
Retningslinjer
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Tekniske anlæg

Tekniske anlæg er vindmøller, højspændingsanlæg, tekniske strækningsanlæg - højspændingsledninger, veje, jernbaner, naturgasledninger, spildevandsledninger, fjernvarmeledninger, olieforsyningsledninger med videre - og antennemaster samt anlæg til affaldsbehandling og spildevandsrensning. Fælles for disse anlæg er, at de skal placeres, så de påvirker boliger, erhverv og landskab mindst muligt. Generelt bør synlige tekniske anlæg begrænses.

Det er byrådets ønske, at en udbygning af tekniske anlæg i kommunen skal ske under størst mulig hensyntagen til kommunens borgere, byerne, landskabet, de kulturhistoriske værdier, og med færrest mulige miljøgener - visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Det er byrådets mål generelt at begrænse antallet af tekniske anlæg og deres påvirkning af landskabet. Som et tiltag til dette vil der fremover arbejdes på så vidt muligt at nedgrave højspændingsledninger.

Af hensyn til gensidige påvirkninger og lynnedslag er det byrådets mål så vidt muligt at placere høje konstruktioner som fx antennemaster i en afstand af minimum 2 gange den maksimale byggehøjde. Kommunen vil høre Energinet.dk i sagen, såfremt dette ikke kan opfyldes.

Rammeområderne 10.D.2 og 4.D.3 er delvist beliggende i et class-location område (beskyttelsesområde ved naturgasledninger). Ved detailplanlægning/omdannelse af områderne skal kommunen tage kontakt til energinet.dk. 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Energinet.dk

 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af antennemaster.pdf (156 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk