KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Tekniske anlæg Ishøj Varmeværk

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Vindmøller
Hensyn til radiokædeforbindelser
Affaldsanlæg
Forurenet og ren jord
Ishøj Varmeværk
Retningslinjer
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Ishøj Varmeværk

Ishøj Varmeværk har en indfyret effekt på cirka 50 MW. Derfor må varmeværket antages at kunne påvirke omgivelserne. For at minimere gener fra varmeværket, skal forureningsfølsom anvendelse såsom boliger, institutioner og rekreative områder, placeres i en afstand af mindst 200 meter fra varmeværket.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Kommuneplantillæg nr. 1 er i høring  i perioden 9. september 2011 til 4. november 2011 og omhandler Ishøj Varmeværk.


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk